20-03-20

"Net zoals bij het afvlakken van de besmettingspiek kunnen wij met zijn allen ook zorgen voor het afvlakken van de piek aan psychische problematiek." Dat zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. De VVKP bundelde de belangrijkste tips om jezelf mentaal gezond te houden in deze belastende tijden. 

"Voorkomen is belangrijker dan genezen, zeker met een gezondheidssysteem dat onder zware druk staat. We zien nu al psychische problematiek stijgen onder de bevolking, maar vooral onder onze hulpverleners die onder een enorme druk aan het werken zijn. We staan aan de vooravond van een psychologische crisis," is Lowet bezorgd. 

De psychologen bereiden zich voor. In de ziekenhuizen worden ze volop ingezet om het medisch personeel op de spoed - en intensieve afdelingen te ondersteunen. In de ambulante zorg schakelen ze volop om naar digitale interventies en wordt de capaciteit per provincie opgelijst. De psychologen benadrukken dat de praktijken open en bereikbaar blijven. "We zijn misschien één van de weinige zorgberoepen die digitaal toch voor heel wat zorgcontinuïteit kunnen zorgen. Stel je psychologische zorg dus zeker niet uit, we hebben immers geen idee hoeveel capaciteit we nog gaan hebben binnen enkele weken." legt lowet uit.

Toch is het maar de vraag of dit voldoende gaat zijn. "We doen dan ook een sterke oproep aan de bevolking om te waken over je mentale hygiëne in deze belastende omstandigheden. Ook hier hebben we iedereen nodig om een piek van psychische problematiek te kunnen afvlakken," aldus de oproep van de psychologen.

De tips van de VVKP om je mentaal gezond te houden:

1. Zorg voor vaste routines 
2. Blijf verbonden met elkaar
3. Zoek naar objectieve informatie, maar zoek niet te veel
4. Beweeg
5. Zorg goed voor jezelf
6. Spreek erover met je kinderen
7. Stel je psychische zorg niet uit
8. Was je reeds in begeleiding? Zet deze dan zeker verder zolang het nog kan!

Toelichting over deze tips?

 

We hebben iedereen nodig om ook de aankomende piek van psychische problematiek af te vlakken.

Koen Lowet