09-11-20
Beroep
Corona

In een schrijven informeert de voorzitter van de FOD Volksgezondheid over de nodige beschermingsmiddelen die ter beschikking gesteld zullen worden van klinisch psychologen. De VVKP is verheugd dat er op onze vraag werd in gegaan.

Tijdens de eerste golf van Corona - besmettingen werd er aan klinisch psychologen een tijdelijke voorraad aan mondmaskers bezorgd, terwijl andere zorgberoepen zoals huisartsen of verpleegkundigen konden genieten van een ruimere strategische voorraad. Op dat moment, gezien de tekortkomingen, was dat een evidente keuze. Toch heeft VVKP, samen met de anderen zorgberoepen, er steeds op aangedrongen, dat vanaf het ogenblik dat er voldoende voorraad was, er ook voor klinisch psychologen een ruimere strategische voorraad ter beschikking zou worden gesteld. 

In een schrijven laat de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, dhr. Tom Auwers, ons weten dat deze voorraad nu ook voor onze beroepsgroep beschikbaar is. De VVKP is daar blij om al vervangt dit geenszins de nood om ook klinisch psychologen financieel te compenseren voor hun extra uitgaven naar het nodige beschermingsmateriaal toe.

Praktisch

Alle geviseerde klinisch psychologen zullen een strategische startvoorraad krijgen van 500 chirurgische mondmaskers. Het betreft een startvoorraad voorzien voor crisissituaties. Het is aan u, als zorgverstrekker, om deze voorraad op peil te houden. 

U kunt een voorraad bestellen via onderstaande link vanaf 01 december. De link verwijst u naar een applicatie van de FOD Volksgezondheid. U moet zich identificeren via uw elektronische identiteitskaart of via de Itsme - app en u hebt tevens ook uw visum nodig. U kunt in de applicatie ook het afleverpunt van het Rode Kruis selecteren. Na verificatie van uw gegevens zult u een code ontvangen waarmee u uw beschermingsmateriaal zult kunnen afhangen.

Bestel hier uw beschermingsmateriaal.

De voorraad kunt u afhalen bij tussen 07 december 2020 en 08 januari 2021 aan één van de lokale afleverpunten van het Rode Kruis.

Lees hier de volledige brief van de FOD Volksgezondheid. Opgelet, gebruik niet de link vermeld in de brief om uw beschermingsmateriaal te bestellen. Dit is immers een foutieve link!