10-01-22
Stage

De wet op de GGZ - beroepen verplicht de studenten die afstuderen in het huidig academiejaar om een bijkomende professionele stage te volgen oftewel de gesuperviseerde professionele praktijk. De FOD kondigde aan dat de start hiervan wellicht met 1 jaar uitgesteld zal worden.

De gesuperviseerde professionele praktijk was één van de belangrijke wetswijzigingen in de definitieve versie van de Wet op de GGZ - beroepen. Ze kwam tot stand na advies van de Hoge Gezondheidsraad en bracht zo het opleidingsniveau voor de autonome beoefening van de (klinische) psychologie op het Europees gemiddelde.

Die gesuperviseerde professionele praktijk had normaliter moeten ingaan voor de studenten die dit jaar afstuderen, maar de FOD Volksgezondheid heeft aangekondigd dat men de start ervan met 1 jaar gaat uitstellen.

Concreet zou dit het volgende betekenen:

  • De studenten die afstuderen in academiejaar 2021-2022 zijn vrijgesteld van de professionele stage en kunnen meteen hun erkenning krijgen.
  • De professionele stage is verplicht voor zij die hun studies van master in de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek met vrucht beëindigen in academiejaar 2022-2023 en de daarop volgende jaren.
  • De studenten die hun studies aanvatten in academiejaar 2016-2017 blijven vrijgesteld van stage wat hun afstudeerjaar ook moge zijn.

Het gaat op dit moment enkel over een intentieverklaring. Er is immers nog wetgevend werk nodig om dit uitstel mogelijk te maken.

Je kan alles over de gesuperviseerde professionele praktijk lezen in ons dossier over de stage. Samen met de Belgian Federation for Psychology Students blijven we dit dossier uiteraard nauw volgen.

Naar het dossier