01-06-21
Stage

Dit academiejaar studeert het laatste cohort studenten af dat nog kon gebruik maken van de reguliere overgangsmaatregelen. Dankzij de aanhoudende en gezamenlijke inspanning van de VVKP, de verschillende decanen en de studentenverenigingen verkregen we snel duidelijkheid van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Enige tijd geleden signaleerden heel wat studenten ons dat er een probleem rees met betrekking tot de gesuperviseerde professionele praktijk. Door de onhandige communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid bleef er onduidelijkheid voor de groep studenten die geen regulier traject volgt (vb. de schakelstudenten).

Naar het nieuwsbericht

De ongerustheid bereikte zelfs het Vlaams parlement waar minister Beke over de zaak geïnterpelleerd werd.

Dankzij de aanhoudende inspanningen van de VVKP, de decanen en de studentenbewegingen zorgde het Agentschap nu voor opheldering. Er is een soepele en ruime interpretatie: 

  • elke student die ten laatste in het academiejaar 2016 - 2017 een bacheloropleiding is gestart die toegang geeft tot een voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of verkort programma naar de masteropleiding klinische psychologie of klinische orthopedagogiek en dit aansluitend heeft gevolgd, zal ook vrijgesteld van de professionele stage oftewel de gesuperviseerde professionele praktijk. Ook wanneer je afstudeert na het academiejaar 2020 - 2021.

Meer info?

Naar ons dossier over de stage

Interpellatie van minister Beke door Koen Daniëls (N-VA) Vlaams parlement