19-10-20
Corona

Wordt “trop” te veel? Bevraging psychisch welbevinden bij medewerker in zorg en welzijn toont verontrustende knipperlichten. 26% van de medewerkers in de zorg geeft aan zeker ondersteuning nodig te zullen hebben van een psycholoog of andere GGZ - professional in de komende maanden.

De resultaten van de 4e zorgbarometer liegen er niet om. De vele collega's in de zorg - en welzijnssector staan onder enorme druk en lijden. De aanhoudende inspanningen en de beperkte ruimte om te recupereren laten een sterke stijging zien aan stressklachten en andere psychische moeilijkheden.

Maar liefst een kwart van de collega's geeft aan te verwachten professioneel ondersteund te moeten worden door een psycholoog of andere GGZ - professional. 

"De bevraging ging ten slotte na waar zorgverleners in de komende maanden terecht denken te kunnen om hun emoties en gedachten te delen. Hierbij zien we dat zowel de leidinggevende, de psycholoog, de eigen huisarts alsook in mindere mate de bedrijfsarts vaker geconsulteerd zullen worden. In vergelijking met juni is er een opmerkelijke verschuiving richting psychologen of professioneel opgeleide ondersteuners. In juni dachten nog 4 op de 10 deelnemers dat ze die zeker niet nodig zouden hebben. Nu denkt maar ruim een kwart er nog zo over. Een zelfde percentage (26%) geeft in oktober dan weer aan dat ze die ondersteuning zeker of waarschijnlijk nodig zullen hebben in de komende maanden. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van de meting in juni. Ook bij huisartsen is er een soortgelijke sprong van 10%."

De VVKP liet eerder aan minister Beke weten niet akkoord te kunnen gaan met hoe het actieplan voor deze medewerkers er ging uit zien. Met dergelijke cijfers is het compleet onrealistisch om te verwachten dat deze groep opgevangen kan worden door het beperkte contingent aan ELP'ers en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. De VVKP doet dan ook een warme oproep aan minister Beke om een actieplan uit te rollen dat alle actoren in de sector verbindt zodat er voldoende capaciteit ter beschikking is om de medewerkers snel op te kunnen vangen. Het zou bijzonder schrijnend zijn als we aan deze mensen nu de boodschap moeten geven dat ze maar op een wachtlijst moeten staan. 

Lees hier het volledige persbericht over de vierde zorgbarometer

Naar de zorgsamen.be