10-02-22
Terugbetaling
Limburg

In het kader van de stapsgewijze uitrol van de conventie "Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones" lanceren de Limburgse netwerken Geestelijke Gezondheid een eerste algemene oproep met betrekking tot de eerstelijnspsychologische functie. Alle klinisch psychologen/orthopedagogen en geïnteresseerde voorzieningen zijn van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

De netwerken geestelijke gezondheid in de provincie Limburg rollen de nieuwe RIZIV - conventie "Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones" stapsgewijs uit. De tijdelijke contracten voor de collega's die actief waren in de vorige ELP - conventie lopen eind deze maand af. De volgende stap is nu het lanceren van een eerste algemene oproep onder alle zelfstandig klinisch psychologen en orthopedagogen actief in Limburg alsmede geïnteresseerde zorgvoorzieningen om zich kandidaat te stellen voor de eerstelijnspsychologische functie. Er zal ook nog later een aparte oproep komen voor de functie Gespecialiseerde psychologische zorg"

Vanuit het public health perspectief dat gehanteerd wordt binnen deze conventie wordt er gesteld dat de middelen ingezet zullen worden volgens een analyse van de behoeften rekening houdende met onder meer het bestaande aanbod en de prioritaire kwetsbare doelgroepen. Gezien deze analyse nog volop lopende is, willen we in Limburg in eerste instantie een "poule" aanleggen van geïnteresseerde collegae wiens aanbod we kunnen koppelen aan de vastgestelde behoeften. 

Wil jij in Limburg graag mee doen?

Naar de oproep

Deadline: een eerste belangrijke deadline voor deze oproep is 28.02. Dan komt de WG selectie een eerste keer bij elkaar. Ook al is het in Limburg zo dat je doorlopend een kandidatuur kan indienen, is deze deadline toch niet onbelangrijk. In Limburg werken we immers met tijdelijke contracten tot het einde van het jaar. Aangezien het contingent beperkt is, aarzel dus niet om je interesse kenbaar te maken en je kandidatuur, samen met je portfolio in te dienen. 

De Limburgse psychologenkringen zijn nauw betrokken bij de uitrol van dit proces. De Limburgse netwerken organiseren samen met de kringen een online infosessie over deze oproep waarop geïnteresseerde collega's meer uitleg kunnen krijgen over de bedoeling en de selectie. Kan je niet aanwezig zijn? Geen nood, de sessie zal opgenomen worden en later online te raadplegen zijn. 

 

Opname van de infosessie over de Limburgse oproep