Miscommunicatie over psychologen en onze standpunten? Laat het ons weten!

13-09-19
Terugbetaling

Het afgelopen jaar hebben we heel wat hete hangijzers gezien voor de wereld van de klinische psychologie. We zien dan heel wat communicatie verschijnen over psychologen en hun standpunten in allerlei media. Niet al die communicatie is correct en vaak merken we dan dat er misverstanden beginnen te ontstaan.

 

Een lid contacteerde ons deze ongerust. Ze had vernomen dat het VVKP de terugbetalingsvoorstellen van minister Maggie De Block zou ondersteunen binnen haar kring? Dat kon toch niet waar zijn! We hadden zo lang gestreden voor een onafhankelijke en autonome positie!

 

Uiteraard konden we haar meteen gerust stellen: het VVKP is niet overstag gegaan. Ons standpunt met betrekking tot de pilootprojecten financiering van eerstelijnspsychologische zorg is onveranderd gebleven!

 

Dit zette het lid echter aan het denken. Er circuleert toch wel wat miscommunicatie over psychologen en vb. de terugbetaling onder collega's, patiënten, verwijzers, ... . Ze vroeg om meer alertheid en een oproep aan de leden om dergelijke miscommunicatie te melden zodat dit snel rechtgezet kon worden. 

"Het lijkt me op dit moment uiterst belangrijk om zeer alert en actief aan de slag te blijven als beroepsvereniging om alle miscommunicaties meteen recht te zetten, misschien ook een oproep aan haar  leden te doen om hier waakzaam voor te zijn en miscommunicaties te melden zodat de beroepsorganisatie gepast kan reageren."

Bij deze... hoort u verhalen over psychologen die u de wenkbrauwen doet fronsen? Check dan onze website of nog beter, neem contact met ons op en zorg dat u juist geïnformeerd bent! Moedig uw collega's aan om hetzelfde te doen!