08-02-21
Beroep

Naar aanleiding van de publieke commotie rond de zaak Kaat Bollen namen FVB - voorzitster Marieke Wyckaert en FVB secretaris - generaal Anton Smagghe de pen in de hand om het op te nemen voor de diverse tuchtorganen van de vrije beroepen.

De zaak Kaat Bollen, u weet wel, de psychologe die haar beroepstitel teruggaf nadat de Psychologencommissie haar een waarschuwing had gegeven omdat ze die had misbruikt, kreeg de afgelopen periode al heel wat weerklank in de pers. Het feit dat het iets te maken had met seks, zal allicht niet vreemd geweest zijn aan die aandacht, net zo min als het feit dat mevrouw Bollen de media opzocht naar aanleiding van haar veroordeling (in beroep). Toen vervolgens ook één van de leden van de psychologencommissie op non-actief werd gezet wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag, lagen alle ingrediënten op tafel om, niet zonder enig leedvermaak, een karikatuur te maken van die Psychologencommissie, en bij uitbreiding van alle gelijkaardige tuchtorganen voor vrije beroepen: ‘bestofte, wereldvreemde instituten, niet meer van deze tijd…’ Aan sprekende adjectieven in het publieke debat en de media geen gebrek, helaas niet altijd bijzonder genuanceerd.

Lees het volledige opiniestuk op de website van de Federatie Vrije Beroepen