It's not only about the money...

27-09-19
Terugbetaling
standpunt

VVKP reageert op de berichtgeving in de Standaard "Budget voor goedkope psycholoog amper benut" waarin onze gedelegeerd bestuurder geciteerd wordt.

De feiten

Het Nieuwsblad heeft cijfers opgevraagd bij het RIZIV en de FOD omtrent de stand van zaken van de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. En wat blijkt, zoals VVKP destijds al had verwacht, tekenen maar bitter weinig Vlaamse psychologen in. De Standaard hernam het bericht.

De reactie van de politieke verantwoordelijke, minister Maggie De Block is al even verwacht. VVKP krijgt de zwarte piet doorgespeeld "omdat we de ELP'ers onder druk zouden zetten om niet in te tekenen!". Dat is opnieuw de zoveelste kaakslag voor de vele hard werkende psychologen in dit land. 

"Eerst werden we afgeschilderd als geldwolven, nu zijn we plots afpersers geworden." reageerde gedelegeerd bestuurder Koen Lowet in een tweet. 

Eerst werden we afgeschilderd als geldwolven, nu zijn we plots afpersers geworden. Het is blijkbaar moeilijk voor de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Koen Lowet

VVKP steunt deze conventie niet, maar neemt wel haar verantwoordelijkheid.

VVKP heeft van in den beginne haar standpunt omtrent deze conventie glashelder gemaakt. Ze steunt deze niet! Dat is echter nog wel iets anders dan ELP'ers onder druk te zetten om niet in te tekenen.

Voor VVKP blijven er drie voorname elementen in deze conventie waar ze niet mee akkoord is:

1. Het verlies van de rechtstreekse toegankelijkheid tot de zelfstandig psycholoog is een extra drempel die de overheid inbouwt bij kwetsbare mensen die nu al zovele drempels moeten nemen om de stap te durven zetten naar die psycholoog. Het feit dat zelfstandig psychologen nu tegen hun patiënten moeten zeggen dat ze niet meer rechtstreeks mogen aankloppen, maar eerst langs de huisarts moeten passeren is onaanvaardbaar. De eerste cijfers tonen dit nog maar eens aan. Nog een geen 30 % van de ELP - capaciteit wordt benut!

"In plaats van de drempel te verlagen voor eerstelijnspsychologische zorg heeft deze regering de drempel net verhoogd!" 

2. De centrale plaats die de ziekenhuizen innemen in de administratie en financiering van het project leidt tot grote bezorgdheid over de autonomie van de klinisch psycholoog. Psychologen werden in deze conventie volledig buiten spel gezet. Er waren geen onderhandelingen, noch hebben psychologen inspraak gekregen in de inhoud van de conventie die het resultaat is van een overeenkomst tussen de verzekeringsinstellingen en de ziekenhuisvoorzieningen in dit land. 

3. De bedragen opgenomen in de conventie zijn een ware miskenning van de realiteit op het dagelijkse terrein. Men vraagt aan zelfstandig psychologen in overvolle praktijken om nog eens 15 % van hun tarieven af te doen, terwijl quasi iedereen een praktijk in bijberoep houdt omdat het beroep niet levensvatbaar is. En dit onder het mom om het magische cijfer van 100.000 patiënten te kunnen bereiken. Het laat psychologen niet toe om volwaardige en kwaliteitsvolle klinische praktijken uit te kunnen bouwen. 

"Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon," reageert Lowet ontgoocheld: "wij doen al jarenlang wat de overheid verzuimt te doen. Wij verlagen onze tarieven om bereikbaar te blijven voor de bevolking en de overheid wil blijkbaar graag dat we daar nog een tijdje mee doorgaan."

Nochtans neemt de vereniging wel degelijk haar verantwoordelijkheid. De leden worden niet opgeroepen om elkaar onder druk te zetten, zoals de minister beweert. De VVKP heeft zelfs advies uitgevaardigd onder welke omstandigheden er wel in de conventie gewerkt zou kunnen worden.

"Omdat er onder onze leden collega's zijn die niet willen dat een kwetsbare groep van mensen, die al jarenlang wachten op hulp, in de kou blijven zitten," stelt Lowet: "dat de bevoegde minister uitgerekend ons dan gaat beschuldigen om die leden af te persen, is eigenlijk een beetje zielig." Lowet roept de politiek op om haar verantwoordelijkheid te nemen: "Als men meer psychologen wilt overtuigen, dan zal men toch de moed moeten hebben om met ons rond de tafel te gaan zitten en een aantal essentiële elementen uit deze conventie te herzien."

 

In plaats van de drempel te verlagen voor eerstelijnspsychologische zorg heeft deze regering de drempel net verhoogd!

Koen Lowet

Als men meer psychologen wilt overtuigen, dan zal men toch de moed moeten hebben om met ons rond de tafel te gaan zitten en een aantal essentiële elementen uit deze conventie te herzien

Koen Lowet