Psychologenkring zone 29xx

De psychologenkring Zone 29xx  is in de eerstelijnszone van Noorderkempen en omvat in zijn werkingsgebied de regio's Brasschaat, Kapellen, Wuustwezel, Essen, Kalmthout.

Doelstellingen

Het doel van deze kring is:

  • zich kenbaar maken bij en een aanspreekpunt zijn voor hulpverleners uit de regio:  ziekenhuizen, geneesheren, woon- en verzorgingscentra, alle mogelijke organisaties betrokken bij de zorg en opvoeding, paramedische beroepen, apothekers, verplegers, …
  • zich kenbaar maken bij mensen die op zoek zijn naar een gecertifieerd klinisch psycholoog in de gemeente waar ze wonen of binnen de regio.
  • De deskundigheid van onze leden garanderen en verbeteren.
  • Een professionele samenwerking uitbouwen met andere beroepsverenigingen van hulpverleners.
Bestuur
Voorzitter : Lieven D’Hauwers
Secretaris : Wanda Goeman
Penningmeester : Doukje Sel
Bestuurslid : Walter De Jongh
Bestuurslid : Jaak Vermeiren
Bestuurslid : Griet Dingemans