Psychologenkring Bonstato

De Kring voor Bonstato is in opbouw. Ons werkingsgebied beslaat Bonheiden, Putte en Heist-op-den-Berg.  Alle klinisch psychologen en orthopedagogen uit de regio zijn welkom; zowel de collega's in dienstverband als de zelfstandigen, ongeacht of ze geconventioneerd zijn of niet. 

We willen in eerste instantie collega's bij elkaar brengen en verenigen; niet enkel voor de gezelligheid.  Samen staan we immers sterker dan alleen. 

Doelstellingen
  • Een aanspreekpunt voor lokaal beleid, de eerstelijnszone en het GGZ netwerk
  • Informeren van klinisch psychologen en orthopedagogen over lokale aangelegenheden
  • Ontmoeten van collega's in de regio en het bevorderen van de onderlinge samenwerking.

Interesse in onze kring?  Meld je dan aan bij onze Google Group en stuur een e-mail naar bonstatokring@vvkp.be.  

Contactpersoon

Ellen Excelmans: ellen@psychologennet.be