Psychologenkring Antwerpen-Centrum

De kring Antwerpen Centrum is sinds 2017 actief in de eerstelijnszones Antwerpen Centrum, Antwerpen Zuid en Antwerpen Oost. Zo omvat het werkingsgebied van deze kring Hoboken, Wilrijk, Berchem, Borgerhout, Deurne, Wommelgem, Antwerpen (2000, 2018, 2020, 2050, 2060).

Doelstellingen

Zorg voor de patiënt

  • vergroten van de toegankelijkheid binnen onze zorgregio
  • het in kaart brengen van het werkgebied van de klinisch psycholoog
  • doorverwijzen naar andere discipline

Zorg voor de klinisch psycholoog:

  • een forum bieden tot het vergroten van uw netwerk
  • verdedigen van de belangen van de klinisch psycholoog op regionaal niveau
  • een professionele samenwerking met collega’s (zorgoverleg, intervisies,…)

Zorg voor interdisciplinariteit:

  • een brug vormen naar een betere interdisciplinaire samenwerking
  • een aanspreekpunt zijn voor andere disciplines in de geestelijke gezondheidszorg
  • een kruispunt zijn tussen klinisch psychologen, patiënten en andere zorgberoepen
Bestuur
Voorzitter : Yannic van Gils
Ondervoorzitter : Natalie De Schepper
Secretaris : Carla Giebens
Penningmeester : Kathleen Raskin
Bestuurslid : Anne Dubois
Bestuurslid : Geert Borms