Psychologenkring Antwerpen-Noord

De kring Antwerpen-Noord is officieel gestart in 2016. Het werkingsgebied van deze kring omvat de regio's Merksem, Ekeren, Stabroek, Hoevenen, Zandvliet, Lillo, Berendrecht, Antwerpen (2030,2040) en Schoten.

Doelstellingen

De pychologenkring Antwerpen Noord is een kring van klinisch psychologen die werkzaam zijn als zelfstandige of in dienstverband in de eerstelijnszone Noord Antwerpen. Hun doel is om zich onder meer in te zetten om de psychologen uit deze regio en hun beroepsuitoefening meer kenbaar te maken bij andere zorgverleners (huisartsen, psychiaters, kinesisten, verpleegkundigen, logopedisten, apothekers, diëtisten, ...). Maar het is ook de bedoeling dat collega's onderling informatie kunnen uitwisselen omtrent het beroep en de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Bestuur
Voorzitter : Tin Schrauwen
Ondervoorzitter : Johan Engelen
Secretaris : Lenny De Pooter
Penningmeester : Sophie De Vylder
Bestuurslid : Raf Janssoone
Bestuurslid : Inge Verreet