Psychologenkring Regio Mechelen

De kring Mechelen is een feitelijke vereniging en is van start gegaan in 2018 met een kerngroep van geëngageerde lokale psychologen. Het werkingsgebied omvat de regio's Mechelen van Sint-Katelijne-Waver.

Doelstellingen

Voor hulpvragers

We trachten een duidelijk overzicht te bieden van alle erkend klinisch psychologen werkzaam in regio Mechelen. Op die manier hopen we de drempel voor de hulpvrager te verlagen om snel de gepaste zorg te vinden.

Voor zorgverstrekkers

De kringwerking beoogt een interdisciplinaire samenwerking in de regio. Dit gebeurt concreet door onze aanwezigheid in lokale overlegstructuren, alsook door het informeren van andere zorgverstrekkers over het aanbod aan psychologische hulpverlening in de regio.

Voor klinisch psychologen

De kring tracht de klinisch psychologen in de regio te informeren over de wettelijke regelgeving en actuele thema’s wat betreft ons beroep. Ook het inzetten op inhoudelijke ontwikkeling van de psychologen in onze regio is voor ons van belang. Dit doen we onder meer door het organiseren van intervisiegroepen, vormingen, workshops,… Door ons als klinisch psychologen te verenigen per regio leren we elkaar, elkaars werking en specialisatie beter kennen. Dit laat ook ons als psycholoog toe de hulpvrager correct te verwijzen.

Bestuur
Barbara Brunelli
Tina Pira
Stéphanie Vandeweyer
Annelies De Booser