Psychologen roepen werkgevers en leidinggevenden op om het goede voorbeeld te geven!

09-10-19

Laat zien dat het oké is om met een psycholoog te praten

Uit de reacties op een Facebook – campagne die de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen lanceerde in de afgelopen week, bleek hoe groot het taboe nog steeds is om hulp te zoeken bij een psycholoog. In het bijzonder was men bezorgd om mogelijke reacties op het werk. “We roepen de werkgevers en leidinggevend op om het goede voorbeeld te geven," vraagt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder: “laat zien dat het oké is om met een psycholoog te praten.”

Het is vandaag werelddag voor de geestelijke gezondheid. De VVKP grijpt die gelegenheid aan om aandacht te vragen voor het taboe dat er nog steeds bestaat om een psycholoog te consulteren. De VVKP lanceerde daarom tijdens de 10 – daagse van de GGZ een opvallende Facebook-campagne waar aan burgers gevraagd werd om ervoor uit te komen dat ze reeds met een psycholoog spraken.

De actie was een groot succes. Het bericht bereikte ondertussen meer dan 175.000 mensen, maar wat de VVKP vooral trof, was dat hoewel de vele reacties heel erg steunend waren, er vaak ook heel wat terughoudendheid uit bleek . “Vele mensen lieten als gevolg van de campagne berichtjes achter waarin ze ons succes wensten met de campagne en vertelden dat ze het een schitterend idee vonden maar dat ze desondanks toch niet meededen uit schrik voor mogelijke reacties op het werk,” legt Lowet uit. “Het is een mooi voorbeeld van de taboes die vandaag de dag nog steeds bestaan rond het zoeken van psychologische hulp.”

De VVKP vraagt daarom aandacht voor dit taboe en blijft ijveren om een consult bij de psycholoog even vertrouwd te maken als een consult bij de huisarts. Hoewel dit ons allen als samenleving aangaat, rekent ze daarbij in de eerste plaats op de werkgevers. Lowet: “Wij roepen inderdaad werkgevers op om het goede voorbeeld te geven. Onderzoek leert immers dat goede rolmodellen enorm kunnen helpen om te spreken over mentale problemen. Laat dus zien aan je collega’s, je medewerkers dat je reeds met een psycholoog sprak en dat dit oké is.”
 

Naar de Facebook - campagne
 

Lancering nieuwe website

De VVKP springt dan ook hiervoor in de bres en lanceert vandaag haar nieuwe website, www.vvkp.be. De website bevat heel wat praktische en nuttige informatie voor patiënten, maar ook voor verwijzers. “We doen er alles aan om de drempel naar de psycholoog zo laag mogelijk te houden door patiënten en verwijzers zo goed mogelijk te informeren,” legt Lowet uit. “Zo bevat de nieuwe website ook een sterk verbeterde “zoek een klinisch psycholoog” – functie. We hopen op die manier zowel verwijzers als patiënten beter te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar een psycholoog bij hen in de buurt.”

Opvallend, de nieuwe zoek-functie van VVKP komt ook tegemoet aan de recente kwaliteitswet voor zorgberoepen. Deze wet legde aan zorgverstrekkers immers de verplichting op om transparant te zijn over de verworven competenties en bekwaamheden. “We vinden dat evident. Vrije keuze van psycholoog voor de patiënt is cruciaal om te kunnen komen tot een goede therapeutische relatie. We hebben er zelf alle belang bij om zo transparant mogelijk te zijn naar onze patiënten. We roepen de leden dan ook op om maximaal gebruik te maken van dit online portfolio,” besluit Lowet.