18-03-20

Onze praktijken blijven open om de toenemende GGZ – problematiek het hoofd te kunnen bieden!” Dat zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. De psychologen vragen wel dringend ondersteuning van de overheid om deze tsunami het hoofd te kunnen bieden. 

De uitzonderlijke situatie waarin we ons vandaag bevinden omwille van COVID – 19 maakt dat we een sterke toename zien van GGZ – klachten. Vandaag al melden huisartsen en collega’s dat ze meer mensen zien met angst – en stressklachten,” legt Koen Lowet uit. De toename is zelfs van die aard dat huisartsen psychologen vragen om een tandje bij te steken in de eerste opvang van deze mensen zodat ze zelf hun kerntaken kunnen blijven uitvoeren. 

Wij hebben opgeroepen aan onze leden om capaciteit vrij te maken in hun praktijken om deze nieuwe vragen te kunnen beantwoorden. Via onze lokale kringen zullen we oplijsten welke praktijken capaciteit beschikbaar hebben, waar huisartsen en de call – centers snel naar kunnen doorverwijzen, onze praktijken blijven dus open, zij het voornamelijk digitaal. Dat is ook nodig, want als we deze mensen niet snel genoeg opvangen, wacht ons een tsunami aan GGZ – problematiek na deze crisis,” voorspelt Lowet. Eerst psychologische hulp is nu dus cruciaal!

Daarvoor rekenen de psychologen wel op ondersteuning vanuit de overheid, in de eerste plaats om te digitaliseren en om de praktijk open te kunnen houden. “Wij moeten nu, terecht, omschakelen naar quasi een volledige tele – en online werking. Dat betekent op korte termijn investeren in speciale software. Praktijken zijn daar nu niet op voorzien. Bovendien vraagt de overheid aan praktijken om open te blijven, waardoor ze niet kunnen rekenen op de steunmaatregelen voor zelfstandigen, terwijl er wel heel wat inkomensverlies is. Zonder financiële ondersteuning gaan ze dat niet kunnen volhouden,” vreest Lowet. 
 

Zonder financiële ondersteuning houden we dit niet vol.

Koen Lowet