21-02-22
Vaccinatie

VVKP blijft u op de hoogte houden van de evoluties met betrekking tot de verplichte vaccinatie voor zorgverstrekkers.

De regering heeft het licht op groen gezet voor een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel. Het mechanisme wordt wettelijk mogelijk gemaakt.

De voorzien datum wordt 01 juli, doch is afhankelijk van de epidemiologische situatie op dat moment. Minister Vandenbroucke moet uiterlijk tegen 10 mei adviezen voorleggen van de diverse adviesorganen over de noodzaak van een dergelijke verplichte vaccinatie. Afhankelijk van die adviezen kan de datum verlegd worden via Koninklijk Besluit. 

Vanuit VVKP blijven we dit dossier op de voet volgen, maar het lijkt niet ondenkbaar dat de verplichte vaccinatie (en vooral de gevolgen voor zij die zich niet wensen/kunnen vaccineren) er mogelijks dan toch niet zal komen.