14-01-21
Corona

Graag houden we u op de hoogte betreffende de vaccinatie voor klinisch psychologen.

De VVKP heeft de bevestiging gekregen van zowel de vaccinatie task force als van het kabinet Beke dat de zorgverstrekkers allemaal starten op hetzelfde moment in de vaccinatiecampagne. Dit betekent dat de vaccinatie voor klinisch psychologen zal starten op hetzelfde moment als de andere zorgverstrekkers. Die vaccinatie zal lokaal georganiseerd worden op het niveau van de eerstelijnszone. Uw lokale kring zal, via de Zorgraad, het beste geïnformeerd zijn over hoe die vaccinatie - campagne zal verlopen in uw regio. Dit is, onder andere, waarom VVKP destijds zo hard ingezet heeft op het lokaal organiseren van haar leden. 

Normaliter zal u individueel uitgenodigd worden op basis van de gegevens gelinkt aan uw visum. Van zodra de vaccinatie start in uw regio zult u een brief ontvangen op uw domicilie - adres alsook een digitale brief in uw eBox. Wanneer u ook actief bent in een voorziening, dan zal u hoogstwaarschijnlijk mee gevaccineerd worden binnen uw voorziening. De Vlaamse overheid heeft gevraagd aan de VVKP om een liaison - functie op te nemen via haar kringen voor de mensen die om de één of andere toch niet uitgenodigd werden, maar wel recht hebben op een vaccin. Deze zouden zich dan aan kunnen melden bij de kring die hun gegevens dan door zal geven aan de eerstelijnszone. In een overleg met de kringvoorzitters hebben de kringen zich geëngageerd voor alle klinisch psychologen, ongeacht of ze lid zijn van de VVKP of niet.

Op de vraag van de Vlaamse overheid of de kringen ook bereid zouden zijn om dit te doen voor de andere GGZ - beroepen (orthopedagogen, beoefenaars van de psychotherapie, psychologisch consulenten, ambulante medewerkers CGG) hebben de voorzitters eerder terughoudend gereageerd. De werklast ligt op dit moment al erg hoog voor de kringen en de Vlaamse overheid stelt geen middelen ter beschikking voor deze opdracht. We hebben dan ook afgesproken dat de kringen vrij zijn om aan te geven of ze ook bereid zijn om die meldpunt - functie op te nemen voor de andere GGZ - actoren. De meldpunten zullen opgelijst worden op de website laatjevaccineren.be

De precieze praktische organisatie staat echter nog niet helemaal op punt. Hiervoor zijn we, samen met de andere zorgberoepen, aan het afstemmen met VIVEL (Vlaams Instituut Voor de EersteLijnszorg). 

We houden u uiteraard verder op de hoogte.