02-03-21
Corona

Op deze pagina verzamelen we het recente nieuws over de vaccinatie - campagne voor klinisch psychologen.
Update 02.05.2021

Vaccinatie klinisch psychologen

De vaccinatie voor klinisch psychologen uit de eerstelijnszorg is op dit moment afgerond.  Alle klinisch psychologen die actief waren in de eerstelijnszorg op 17/03 zijn ondertussen uitgenodigd of hebben de kans gekregen zich te laten uitnodigen via het liaison - systeem. Maar liefst 87.1% van de collega's die in aanmerking kwamen voor vaccinatie lieten zich ook vaccineren!

Het is op dit moment niet meer mogelijk om zorgverstrekkers prioritair te laten vaccineren. Wie nu pas start op de eerstelijnszorg bijvoorbeeld, zal gewoon mee gevaccineerd worden samen met de rest van de bevolking.

Klinisch psychologen in loondienst in de zorg - en welzijnssector werden gevaccineerd door hun werkgever.

Meer informatie over de Vlaamse vaccinatiestrategie kan je vinden op de website: laatjevaccineren.be

Ook in de vaccinatiecampagne voor de bevolking zal je je uitnodiging tot vaccinatie ontvangen via je E - box.

Naar de e - box!

 

Vragen met betrekking tot vaccinatie

Tweede dosis Astra - Zeneca

De VVKP heeft bevestiging gekregen van de Task Force Vaccinatie dat de InterMinisteriële Conferentie beslist heeft om iedereen die een eerste dosis Astra - Zeneca heeft gekregen ook de tweede dosis te geven met Astra - Zeneca, ongeacht de leeftijd. Veel zorgverstrekkers, waaronder klinisch psychologen, hebben immers een eerste dosis Astra - Zeneca gekregen. Op basis van de meest recente wetenschappelijke studies is de tweede dosis Astra - Zeneca het meest aangewezen. 

 

Rond de vaccinatie circuleert er heel wat berichtgeving, helaas niet altijd even positief. Deze informatie heeft mogelijks een impact over uw eigen overtuiging om zich al dan niet te laten vaccineren. 

Op verzoek van de Vlaamse overheid en de federale Task Force Vaccinatie willen we u de volgende informaties bezorgen:

Slides toelichting werking vaccin, Prof. Pierre Vandamme

Informatie over het Astra - Zeneca Vaccin

Alle andere nuttige campagne - materialen kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid

Meer weten over vaccineren?

Vaccinologe Isabel Leroux - Roels over het Astra Zeneca vaccin