03-11-22
Vereniging
Trauma

Op 11 oktober organiseerde de VVKP haar jaarlijkse studiedag rond het thema trauma en geweld. Tijdens deze studiedag gaven we een stand van zaken met betrekking tot het toekennen van de trauma – labels waarvoor we een oproep lanceerden voor de zomer.

VVKP kreeg een aantal vragen gezien het niet even duidelijk was wat we precies voor welke reden doen. Graag verduidelijken wij dit aan de hand van dit nieuwsbericht. 

We vatten nog even de essentie samen:
Initieel ging de VVKP in op een verzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) betreffende trauma-competenties. Voor de volledige opdracht en toelichting kunt u hier meer lezen.  Wat gaat VVKP precies doen?
VVKP gaat haar leden helpen in het zichtbaarder maken van hun competenties met betrekking tot trauma en door hen te ondersteunen in het verwerven van die competenties indien deze nog niet verworven zouden zijn.

Waarom doet de VVKP dit ?

De VVKP wil gehoor geven aan de oproep van maatschappelijke actoren zoals onder meer het IGVM die vragen naar meer transparantie omtrent verworven competenties in het omgaan en behandelen van trauma. Op die manier kan er gerichter doorverwezen worden en kan de patiënt zelf ook beter eigen keuzes maken.
De VVKP wil daarmee echter ook tegemoet komen aan de vraag van veel leden die zoeken naar hoe ze zich competenter kunnen voelen in het aanpakken en behandelen van trauma. 

Hoe gaat de VVKP dat doen?

Op haar verwijslijst, de zoek een psycholoog – functie van de VVKP – site, zal de VVKP twee nieuwe labels toevoegen, namelijk trauma – competent en trauma – expert. De erkenningscommissie trauma is aan de slag gegaan om criteria vast te leggen om leden op de verwijslijst van VVKP toe te laten.
Wij zullen ook blijven inzetten op permanente vorming en sensibiliseren om zich bij te scholen. Zo was er de studiedag en volgt er een themanummer over trauma en geweld. De erkenningscommissie trauma valt onder de cel kwaliteit en zal rapporteren aan de Raad van Bestuur.

Hoe ver staan we hier mee?

Uit de initiële oproep die we lanceerden voor de zomer werd bijzonder enthousiast gereageerd door de leden. De hoeveelheid aanvragen en de aard van de profielen noopten ons echter om eerst een aantal procedurele zaken op punt te zetten.
Aan de erkenningscommissie werd gevraagd om de erkenningsprocedure te verfijnen zodat het merendeel van de aanvragen beoordeeld kan worden door de administratie. Er werd gevraagd naar een procedure:

  • Om opleidingen in zijn geheel te beoordelen
  • Om overgangsmaatregelen vast te leggen 
  • Om individuele aanvragen te beoordelen

Op dit moment worden er dus nog geen labels toegekend, noch voor individuele leden, noch voor opleidingen.

Waarom kunnen enkel VVKP leden op de verwijslijst komen te staan?

De zoek een psycholoog functie op onze webpagina is enkel toegankelijk voor VVKP leden. Het staat andere verenigingen vrij om het IGVM te vragen gebruik te mogen maken van het competentieprofiel en een eigen verwijslijst op te stellen. 


Wat zal de VVKP niet doen?

De VVKP is een ledenvereniging en treedt niet normerend op zoals de overheid. Ze heeft geen enkele ambitie om regulerend op te treden naar het werkveld van klinisch psychologen. Ze heeft geen vraag gekregen van haar leden om te ijveren voor een bijzondere beroepstitel “traumapsycholoog”, noch om te ijveren voor een aparte financiering voor het behandelen van trauma.

De volledige opname van de toelichting van het competentieprofiel en de intenties van VVKP met betrekking tot de trauma – labels kan iedereen bekijken.

Toelichting van het competentieprofiel en de intenties van VVKP mbt de trauma - labels.

Deelnemers aan onze studiedag hebben onze ondertussen een link ontvangen waarmee ze de opname kunnen herbekijken. Wil je toch nog graag zelf de opname bekijken? Dan kan je deze alsnog verkrijgen via het secretariaat.

Stuur een mailtje met jouw facturatie gegevens naar Martine.vandeweyer@vvkp.be