23-09-22
Yannick Cazier

Voorstelling project

Ongeveer 70 tot 90% van de mensen zou doorheen zijn leven minstens één traumatische gebeurtenis meemaken.  Het meemaken van een dergelijke gebeurtenis kan leiden tot de ontwikkeling van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen waaronder PTSS.  Helaas zien we in de praktijk dat personen met dergelijke stoornissen vaak een verkeerde diagnose krijgen. Bovendien is het verkrijgen van een correcte diagnose geen garantie voor een adequate opvolging en begeleiding. 

Dit project wil een antwoord bieden op de ervaren noden in de praktijk en werd gerealiseerd met de steun van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).  Drie doelstellingen stonden voorop:

  • Het opstellen van een competentieprofiel voor klinisch psychologen die kunnen werken met trauma-patiënten;
  • Het formuleren van aanbevelingen voor een opleidingstraject voor het behandelen van psychotrauma;
  • De ontwikkeling van een kwaliteitslabel voor klinisch psychologen.

Klinisch psychologen die voldoen aan het competentieprofiel zullen dit kwaliteitslabel krijgen binnen het Vlaams Register voor Klinisch Psychologen. Op deze manier hopen we de zoektocht naar kwaliteitsvolle traumabehandeling voor hulpvragers en hun verwijzers te vergemakkelijken. 

Competentieprofiel

Het competentieprofiel werd ontwikkeld op basis van een literatuurstudie, een survey bij Belgische klinische psychologen en kwalitatieve interviews afgenomen bij zowel academici als clinici die door peers als expert in traumabehandeling beschouwd worden. 

Een 'traumapsycholoog' dient te beschikken over de basiscompetenties van een klinisch psycholoog aangevuld met bijkomende competenties specifiek gericht op de assessment en de behandeling van psychotrauma. 

Bekijk hier het competentieprofiel

Opleidingstraject

Vanuit het competentieprofiel werd een voorstel gedaan naar de opleidingsnoden.  Gezien de hoge prevalentie van traumagerelateerde stoornissen is het wenselijk dat iedere afgestudeerde klinisch psycholoog minimaal het niveau van de trauma-geïnformeerde psycholoog behaalt.  Het rapport maakt hier enkele aanbevelingen.  

Bekijk het volledige rapport

Save the Date: online studiedag trauma op 11 oktober 2022

Erkenningscommissie

Om de kwaliteitslabels trauma-competente psycholoog en trauma-expert uit te reiken aan klinisch psychologen die voldoen aan de criteria van het competentieprofiel werd een erkenningscommissie opgericht.  De leden van de erkenningscommissie zijn: Stefaan Boel, Kris Decraemer, Ludwig Cornill, Nele Verschaeren, Ellen Excelmans, Lotte De Schrijver, Kasia Uzieblo en Eric De Soir.  Twee keer per jaar zullen aanvragen beoordeeld worden.  Een eerst volgende deadline voor het indienen van aanvragen is 15 februari 2023.

Erkenningsaanvraag traumalabel

Leden die menen te voldoen aan de criteria van een trauma-competente psycholoog of trauma-expert, kunnen hier een aanvraag voor dit kwaliteitslabel indienen.  Het kwaliteitslabel zal opgenomen worden in het Vlaams Register voor klinisch psychologen.

 

Dien je aanvraag in

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.