08-07-21
Vereniging

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Kom jij ons team versterken zodat we de klinische psychologie in Vlaanderen verder kunnen uitbouwen?

Vacature kringcoördinator

Wij zoeken een halftijdse kringcoördinator om onze lokale psychologenkringen verder uit te bouwen en te ondersteunen. De Vlaamse eerstelijnshervorming en de beweging naar een public health visie maakt dat we ons als beroep goed moeten organiseren om mee de beweging te kunnen maken naar geïntegreerde zorg. Daarom breiden we ons team uit met een halftijdse medewerker die zich specifiek zal bezig houden met de Vlaamse psychologenkringen.

Naar de vacature

Vacature projectmedewerker

Wij zoeken een halftijdse projectmedewerker om de wetenschappelijke werking van de vereniging verder uit te bouwen en te ondersteunen. Meer en meer engageert de VVKP zich in projecten die ten dienste kunnen staan van de discipline en het beroep. Wij worden ook meer en meer gevraagd om te participeren in multidisciplinaire projecten. Ons beroep wordt sterk gewaardeerd en dit willen we graag verder uitbouwen. Daarom breiden we ons team uit met een halftijdse medewerker die zich specifiek zal bezig houden met onze projectwerking.

Naar de vacature

Vacature communicatiemedewerker

Wij zoeken een halftijdse communicatiemedewerker om het communicatiebeleid van de VVKP te ondersteunen. De discipline en het beroep is in volle opmars in onze gezondheidszorg. Naarmate ons beroep meer en meer betrokken wordt door de beleidsmakers is het essentieel om goed te kunnen blijven communiceren met de psychologengemeenschap over wat we doen met de vereniging. Daarom breiden we ons team uit met een halftijdse medewerker die zich zal bezig houden met de diverse communicatiestromen van de VVKP.

Naar de vacature