21-12-22
Vereniging

Na meer dan 15 jaar nemen we afscheid van onze gedelegeerd bestuurder.

Beste collega’s,


Vanuit het bestuur wensen wij jullie te informeren dat Koen Lowet zijn functie als gedelegeerd bestuurder van de VVKP binnen afzienbare tijd zal beëindigen. Hij zal in de plaats daarvan aan de slag gaan als strategisch beleidsexpert geestelijke gezondheidszorg binnen de Christelijke Mutualiteit (CM). 


Koen Lowet heeft zich gedurende meer dan 15 jaar met veel passie en overtuiging ingezet voor de beroepsbelangen van de klinisch psycholoog en is lang het gezicht geweest van deze vereniging. Dankzij Koen heeft de vereniging een professionaliseringstraject doorgemaakt en is hij erin geslaagd om de VVKP als wetenschappelijke en beroepsvereniging stevig op de kaart te zetten. Onder zijn bestuur zijn we er de afgelopen jaren in geslaagd om heel wat mijlpalen te realiseren, niet in het minst de wettelijke verankering van de klinische psychologie als autonome discipline binnen de gezondheidszorg. Met het toegankelijk maken van psychologische zorg in de eerste lijn hebben we recentelijk nog een volgende historische stap gezet in het Belgisch zorgsysteem. 


Met zijn tomeloze inzet heeft Koen zijn stempel onlosmakelijk gedrukt op onze vereniging. We willen Koen dan ook namens de vereniging uitdrukkelijk bedanken voor alles wat hij gerealiseerd heeft. Met hem verliezen we een belangrijke kracht. Tegelijkertijd wensen we Koen alle succes in zijn toekomstige functie.

 
Als bestuur van de VVKP nemen we nu de tijd om op zoek te gaan naar een geschikte manier om onze plaats als slagvaardige organisatie verder uit te bouwen en hoe de positie van gedelegeerd bestuurder opnieuw in te vullen. We reiken hierbij de hand naar alle collega’s die interesse hebben in het ondersteunen van de vereniging en het samen bouwen aan de toekomst van de VVKP. We kunnen hierbij tot einde mei rekenen op Koen om deze overdracht te maken en in goede banen te leiden.


Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met onze voorzitter Patrick Engelhardt, via patrick.engelhardt@vvkp.be. 

Met vriendelijke groeten,
In naam van de Raad van Bestuur

Patrick Engelhardt                Patrick Luyten
Voorzitter VVKP                 Ondervoorzitter VVKP