10-02-21
Corona

Op verzoek van de expertengroep "Psychology and corona" verspreiden we rapport 21 van de motivatiebarometer. De motivatiebarometer is een interuniversitair permanente opvolging van de draagkracht onder de Belgische bevolking in deze epidemie.

Motivatiebarometer

Van bij de start van de crisis lanceerde het onderzoeksteam van Prof. Maarten Vansteenkiste (UGent) de motivatiebarometer. Een systematische meting van de draagkracht van de Belgische bevolking in het omgaan met de Corona - crisis. De motivatiebarometer evolueerde ondertussen naar een interuniversitair gebeuren gefinancierd door het Corona - commissariaat.

Rapport 21: Op ons tandvlees én toch volhouden

Take home message

  • De vrijwillige motivatie daalt, terwijl het gevoel van ontmoediging en de ‘moet’-ivatie toeneemt
  • De angst en onzekerheid over de situatie stijgen, terwijl we ons in toemende mate futloos voelen. We dreigen hierdoor een deel van de bevolking te verliezen.
  • Ons risicobesef is niet gestegen, wat wijst op een onderschatting van het fragiele karakter van de situatie.
  • Vooral het dragen van mondmaskers is goed ingeburgerd, maar we hebben het lastig om ons aan de sociale restricties te houden en doen het minder dan in de voorbije twee maanden.
  • Meer knuffelcontacten ontmoeten gaat niet gepaard met meer verbondenheid of een beter welbevinden, maar duidt eerder op een gebrek aan energie om het vol te houden en op verzet tegen de beperkingen.
  • We formuleren concrete aanbevelingen voor het beleid en de bevolking.

NAAR HET VOLLEDIGE RAPPORT