07-02-20
Algemeen belang
standpunt
Mentale problemen
Beroep

Sciensano publiceerde recent het 5de rapport van de Gezondheidsenquête 2018 over welzijn en de geestelijke gezondheidstoestand van de bevolking in België. Uit deze enquête blijkt o.a. dat ongeveer 1 op de 10 volwassenen lijdt aan een psychische stoornis zoals angst of depressie. De VVKP is het echter niet eens met het advies dat patiënten "in eerste instantie hun huisarts dienen te praten om een geschikte behandeling te vinden"

Psychisch lijden blijft wijdverspreid


Naast het subjectieve welbevinden volgt de Gezondheidsenquête ook de evolutie op van de meest voorkomende psychische stoornissen bij de bevolking in België. Daaronder vallen angststoornissen, verschillende vormen van depressie en eetstoornissen. Het aantal mensen dat daardoor wordt getroffen, varieert weinig in vergelijking met de vorige Gezondheidsenquête in 2013. Toen was er nog een duidelijke toename op alle niveaus door de economische crisis. In 2018:

  • heeft 11% van de bevolking een angststoornis (een stabiel percentage vergeleken met 10% in 2013), waarvan ⅓de een ernstige vorm
  • lijdt 9% aan een depressie (tegenover 15% in 2013)
  • wordt 7% getroffen door een eetstoornis zoals anorexia-boulimia (8% in 2013). Jongeren van 15 tot 24 jaar worden hierdoor het meest zoveel getroffen (14%)

Al deze psychische problemen hebben een duidelijke invloed op het dagelijkse en professionele leven van de getroffenen, maar ook op de mensen om hen heen. Volgens Johan Van der Heyden is het “belangrijk om, wanneer de symptomen aanhouden of terugkomen, met een gezondheidsprofessional te praten. In eerste instantie is dat de huisarts, om zo samen de meest geschikte behandeling te vinden.

VVKP blijft pleiten om ook de klinisch psycholoog een centrale positie te geven in het bespreekbaar maken van psychische problemen

We zijn het niet eens met de stelling van Siensano dat er in eerste instantie met de huisarts gepraat moet worden bij aanhoudende of terugkerende symptomen. Veel patiënten stappen vandaag immers rechtstreeks naar de klinisch psycholoog en die drempel moet absoluut zo laag mogelijk blijven. Wij erkennen zeker de belangrijke rol die de huisarts heeft in het kader van een multidisciplinaire en geïntegreerde behandeling. In dat kader pleiten wij voor een nauwe samenwerking en stimuleren we de patiënt om steeds de huisarts mee te kunnen betrekken in de behandeling en verdere opvolging zodat deze ten volle zijn rol kan spelen. Echter, stellen dat de huisarts is het eerste aanspreekpunt is, kan onnodig een extra drempel opwerken in het zoeken naar psychologische hulp. Dit kan niet de bedoeling zijn in een land waar de bevolking zijn psychische zorg voortdurend uitstelt. 

De VVKP is daarover momenteel in gesprek met de huisartsenvereniging Domus Medica en zal haar positie ook kenbaar maken aan Siensano.

Lees ook "Vlaming wil rechtstreeks naar de psycholoog kunnen stappen"

Psychische problemen treffen ook kinderen


De Gezondheidsenquête onderzocht in 2018 voor het eerst psychische stoornissen bij kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar. Deze aandoeningen weerspiegelen het lijden van jongeren en kunnen een impact hebben op hun ontwikkeling en hun volwassen leven. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren volgende psychische problemen ondervinden:

  • relatiestoornissen (11%),

  • emotionele stoornissen (10%),
  • gedragsstoornissen (9%),
  • aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornissen (AHDH) (12%) en 
  • prosociale gedragsstoornissen (7 %). 

Lees het volledige persbericht van Siensano

Raadpleeg het volledige rapport over geestelijke gezondheid en welzijn van het gezondheidsonderzoek 2018