20-03-20
Algemeen belang
Preventie

De Corona - maatregelen, in het bijzonder de quarantaine/isolatie, kunnen enorm mentaal belastend zijn voor ons. Op deze pagina kan je de voornaamste tips vinden om mentaal gezond te blijven. We benadrukken dat psychologen bereikbaar zijn en blijven voor ondersteuning.

Verschillende collega's kwamen al in de media om de bevolking te informeren over hoe ze mentaal gezond kunnen blijven in deze stresserende omstandigheden. Onderzoek toont hoe belastend quarantaine en sociale isolatie kunnen zijn. We doen dan ook een warme oproep aan de media om deze tips verder uit te dragen, bijvoorbeeld onder de vorm van een informatief filmpje. We refereren hiervoor bijvoorbeeld aan het sensibiliseringsfilmpje gemaakt door een aantal bekende Vlamingen ter preventie van het Coronavirus. We zijn van mening dat onderstaande tips met betrekking tot mentale hygiëne minstens even belangrijk zijn in deze toch wel zeer uitzonderlijke omstandigheden en we roepen iedereen op om deze goed mogelijk probeert toe te passen. Dat zal bijdragen in het afvlakken van de piek aan psychische problematiek gerelateerd aan het Covid - 19 virus. 

De tips omhelzen:

1. Zorg voor vaste routines 
2. Blijf verbonden met elkaar
3. Zoek naar objectieve informatie, maar zoek niet te veel
4. Beweeg
5. Zorg goed voor jezelf
6. Spreek erover met je kinderen
7. Stel je psychische zorg niet uit
8. Was je reeds in begeleiding? Zet deze dan zeker verder zolang het nog kan!

Naar de pagina: "Hoe hou je jezelf mentaal gezond?"