12-11-19
Terugbetaling
standpunt
GGZ

Het aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen die via CM een tegemoetkoming krijgen voor psychotherapie is op vijf jaar tijd met bijna 50 procent toegenomen. Omdat de nood aan psychologische hulpverlening groot is, verdubbelt CM vanaf 1 januari 2020 het aantal terugbetaalbare sessies*. ‘Als gezondheidsfonds willen wij de drempel naar hulpverlening verder verlagen’, zegt algemeen CM-directeur Bart De Ruysscher.

Duiding VVKP

Als VVKP vinden we het uitermate positief dat het grootste ziekenfonds van het land volop kiest om te investeren in psychologische interventies. De CM was het eerste ziekenfonds dat een start maakte met de terugbetaling van een psychologische interventie, namelijk psychotherapie. Een positieve evaluatie maakt nu dat het ziekenfonds ervoor kiest om haar inspanningen te verdubbelen vanuit haar beperkte budget van de aanvullende verzekering. 

Wij vinden als VVKP dat we een dergelijke inspanning moeten bekrachtigen. Het toont immers de weg die we op moeten gaan. Bovendien houdt de CM een open lijn en gaat ze in gesprek om te bekijken hoe we dit aanbod in de toekomst verder vorm kunnen geven. Voor VVKP betekent dit een opportuniteit om samen met het grootste ziekenfonds de weg uit te zetten waar we naar toe moeten. Immers, naast het uitbreiden van het bestaande aanbod "psychotherapie" willen we graag dat het aanbod in de toekomst uitgebreid wordt naar "eerstelijnspsychologische zorg". Wij blijven, conform onze missie, ijveren voor rechtstreekse toegang tot de klinisch psycholoog.

Persbericht CM

Sinds 2014 betaalt CM voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen een deel van het honorarium voor psychotherapie terug. Vandaag gaat het om twaalf tegemoetkomingen per CM-lid. Maakten in 2014 nog 9.800 leden gebruik van het voordeel, dan is dat in 2018 al gestegen naar 14.300. De toename is nog meer uitgesproken bij jonge kinderen, tussen 0 en 9 jaar.

Vorig jaar breidde CM de tegemoetkoming uit naar alle leden. Ook bij volwassenen was de vraag meteen groot. Bijna 28.000 CM-leden kregen in 2018 minstens één sessie terugbetaald. ‘De grote vraag hoeft niet te verwonderen’, reageert Bart De Ruysscher. ‘Bijna een op de vier Belgen krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen. Maar de drempel naar hulpverlening is nog altijd groot. Mensen durven niet met hun problemen naar buiten komen, ze vinden de juiste hulpverlener niet of ze hebben problemen met de kostprijs. Met het CM-aanbod willen we die barrières wegnemen. We werken daarvoor samen met een netwerk van psychotherapeuten.’

Dat steeds meer leden een tegemoetkoming aanvragen, is voor CM een bewijs dat ze in haar opzet slaagt. Mentale gezondheid is dan ook een van de speerpunten waar CM als gezondheidsfonds wil op inzetten. Omdat het positieve effect op de gezondheid zo groot is, breidt CM haar aanbod rond psychotherapie vanaf 1 januari 2020 verder uit. Voortaan zullen leden dubbel zoveel sessies terugbetaald krijgen, 24 in plaats van 12. Bart De Ruysscher : ‘Wij  hopen op die manier de stap naar professionele hulpverlening nog kleiner te maken. Niemand mag met zijn problemen blijven zitten.’

VVKP, de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, is alvast opgetogen met het initiatief. ‘CM maakt een duidelijke keuze om te investeren in psychologische interventies’, zegt gedelegeerd bestuurder Koen Lowet, zelf ook psycholoog. ‘Dat is een slimme keuze want het is een investering die zichzelf zal terugbetalen. Dit initiatief biedt hoop en toont de weg die we moeten bewandelen in onze gezondheidszorg.’