30-09-20
Vereniging
Publicatie
Onderzoek

De artikelen uit TKP digitaal toegankelijk maken, het was al lang een verzuchting van heel wat leden en de redactieraad. Dankzij onze nieuwe website, een goede samenwerking met uitgeverij Acco en het harde werk van onze administratie is dit nu eindelijk mogelijk! Zo wordt onze website nog meer de referentie voor klinische psychologie in Vlaanderen.

Een gedeelte van het archief van ons wetenschappelijk Tijdschrift voor Klinische Psychologie is nu online toegankelijk via de website van VVKP. Een mooi cadeau voor het 50 - jarig bestaan van ons Tijdschrift!

Alle jaargangen van 2019 - 2013 staan nu gedigitaliseerd per jaargang en per nummer. Je kan de wetenschappelijke en professionele artikelen raadplegen. Doordat de abstracts tevens mee opgenomen zijn, kan je ook op artikelen stoten via de zoek - functie van de website. Op die manier hopen we dat de artikelen van de auteurs meer tot hun recht kunnen komen en dat de VVKP - site nog meer als referentie - site zal gelden voor klinische psychologie in Vlaanderen. 

Het VVKP - bestuur wenst hiervoor uitdrukkelijk te bedanken:

  • de redactieraad voor hun niet aflatende vrijwillige inzet om telkens weer een hoogwaardige kopij af te leveren aan de abonnees. 
  • uitgeverij Acco voor hun engagement naar het Tijdschrift toe en hun toestemming om het archief digitaal ter beschikking te stellen
  • Collega Tin Siegers om dit huzarenstukje tot een goed einde te brengen
  • Alle auteurs die in het verleden hun kennis en kunde hebben gedeeld via een eigen bijdrage
  • Alle leden die dankzij hun inspanningen het Tijdschrift mogelijk hebben gemaakt

Naar het digitaal archief

Oproep naar bijdrages

Een hoogwaardig wetenschappelijk tijdschrift is niets zonder inzendingen van de collega's uit de academische en professionele wereld van klinisch psychologen. Het Tijdschrift Klinische Psychologie is dan ook bij uitstek het medium om je onderzoek, ideeën of verzuchtingen kenbaar te maken aan je collega's. 

Een warme oproep dan ook van de redactieraad om deze in te zenden naar de redactie!

Hoe zend ik een artikel in voor TKP?

Meer informatie over het Tijdschrift Klinische Psychologie