VVKP studie- en infodagen

Wetenschap en praktijk, jonge starters ondersteunen en onze leden regionaal informeren. Leerrijk, maar vooral ook leuk netwerken. Daar draait het in de VVKP - activiteiten om!

Jaarlijkse studiedag

VVKP gaat dit jaar digitaal. Onze cel bijscholing bereidt samen met de projectgroep trauma een boeiend programma voor waarin onder meer ons trauma – project en het bijhorende kwalificatiesysteem een belangrijke plek zal krijgen.

De studiedag is gepland op 11-10-2022 en zal een halve dag omvatten.

Opzet en programma

 

 

 

Info- en ontmoetingsdag voor startende zelfstandige psychologen

Plannen om als zelfstandig psycholoog aan de slag te gaan? Mis dan zeker deze infodag niet! Deze dag is immers dé dag om bij te wonen als je overweegt om een praktijk te starten of nog maar net gestart bent als zelfstandige. Experten en ervaringsdeskundigen zorgen ervoor dat je alle praktische info krijgt die je nodig hebt om te kunnen starten.

De volgende startersdag gaat door op LATER TE BEPALEN DATUM in het VVKP-kantoor te Brussel.

Deadline om in te schrijven: 

De coronamaatregelen of -verplichtingen die op het ogenblik van de startersdag van toepassing zijn, worden opgevolgd. 

Opzet en programma

 

 

 

Provinciale infosessies

Elke 2 jaar organiseert VVKP een ronde door Vlaanderen om de leden te informeren en met hen in gesprek te gaan rond diverse thema's die het beroep aanbelangen. De volgende ronde zal gehouden worden in het najaar van 2022. 

We wensen zoveel mogelijk klinisch psychologen te bereiken en verbinden met elkaar. 

Inschrijven kan nu!

 

 

 

 

 

Provinciale infoavond Vlaams – Brabant

Evoluties binnen ons domein: Wat moet je weten? De nieuwe missie – visie van VVKP: Waar staan we voor? Psychologenkringen: Waarvoor staan ze? Netwerken met collega’s
19:30 - 21:30
UPC KU Leuven - Congrescentrum campus Kortenberg, Kortenberg
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie

Provinciale infosessie West-Vlaanderen

Evoluties binnen ons domein: Wat moet je weten? De nieuwe missie – visie van VVKP: Waar staan we voor? Psychologenkringen: Waarvoor staan ze? Netwerken met collega’s.
19u30 - 22u30
Howest, Campus Brugge Centrum, Brugge
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie

Provinciale infosessie Oost - Vlaanderen

Evoluties binnen ons domein: Wat moet je weten? De nieuwe missie – visie van VVKP: Waar staan we voor? Psychologenkringen: Waarvoor staan ze? Netwerken met collega’s
19:30 - 21:30
Campus UZ Gent, Gent
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie
Neuropsychologie
Psycho-oncologie
Psychotherapie

Provinciale infoavond Antwerpen

Evoluties binnen ons domein: Wat moet je weten? De nieuwe missie – visie van VVKP: Waar staan we voor? Psychologenkringen: Waarvoor staan ze? Netwerken met collega’s
19.30u - 21.30u
UPC Duffel, Duffel
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie

Provinciale infosessie Limburg

Evoluties binnen ons domein: Wat moet je weten? De nieuwe missie – visie van VVKP: Waar staan we voor? Psychologenkringen: Waarvoor staan ze? Netwerken met collega’s
19:30 - 21:30
Ziekenhuis Oost - Limburg, Genk
Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie
Neuropsychologie
Psycho-oncologie
Psychotherapie

Webinars VVKP

VVKP organiseert webinars.

*Ter info:

Kan je niet rechtstreeks deelnemen aan het webinar en wil je de opname ervan (her)bekijken wanneer het jou past, schrijf dan zeker ook in.  De link tot herbekijken wordt enkel verstuurd aan diegene waarvan de volledige administratieve afhandeling en betaling in orde is. 

Alle opnames van voorbije VVKP-activiteiten en webinars zijn terug te vinden op het ledenplatform onder de rubriek mediatheek.

Zie Mediatheek

22/11/2022 - Webinar hechting en seksuele problemen

Datum: di 22 november 2022

Uur: 19u30-21u

Prijs: 12,5 leden, 25 niet-leden

Werkvorm: Powerpoint

Inhoud/abstract van het Webinar: 

De lezing ‘hechting en seksuele problemen‘ gaat over de link tussen seksuele problemen en onveilige hechting.

De ordening van seksuele problemen komt kort aan bod. Je krijgt meer inzicht in wat er gebeurt in tussen de lakens wanneer personen veilig, angstig of vermijdend gehecht zijn en hoe je hiermee aan de slag kan gaan in therapie.  Tot slot worden er aanvatten gegeven over therapie bij libidoproblemen.

Naam van de spreker: Ilse Penne

Ilse Penne is psycholoog, seksuoloog en opleider-systeemtherapeut. Ze werkt in het centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas & Dender in Dendermonde.  Ze is verbonden als opleider aan de vierjarige opleiding familie- en systeempsychotherapie aan de Ugent en het postgraduaat relatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan Thomas More. 

Ilse Penne

Voor wie: Psychologen, therapeuten

Voorkennis: Geen

Wat kan je leren? 

  • Seksuele problemen begrijpen: ordening en oorzaken
  • Hechtingsstijlen linken met seksuele problemen
  • Libido verschillen behandelen

Deadline om in te schrijven: 15 november 2022 om 24u. 

Inschrijvingsformulier

29/09/2022 - Webinar: Van binariteit naar genderspectrum, klinische reflecties en praktische tools voor klinisch psychologen

Datum: 29 september 2022

Uur: 19u30-21u30

Prijs: Leden: 12,5 - niet-leden 25

Werkvorm: Omschrijf hier de werkvormen en materialen (bv. powerpoint, afbeeldingen, video’s)

Inhoud/abstract van het Webinar: Klinisch psychologen in diverse settings ontmoeten steeds vaker transgender en gender diverse personen in hun werk. Krijg je in je praktijk wel eens mensen over de vloer met specifieke zorgvragen gerelateerd aan transitie of de gendervraag an sich? Of ben je vooral op zoek naar meer achtergrond over de aard van gendervragen en hoe je daar als clinicus zorgzaam mee kan omspringen? Beide invalshoeken zijn aanwezig in dit webinar, dat psychologen vooral praktische tools wil bieden in het werken met deze doelgroep.

Naam van de spreker: Professor Els Elaut

Els Elaut is klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog VVS en gedragstherapeut en coördineert het Centrum voor Seksuologie en Gender, dat voor Vlaanderen functioneert als referentiecentrum voor transitie-gerelateerde zorg of transgenderzorg. Els heeft intussen meer dan tien jaar klinische ervaring in het werken met transgender en gender diverse personen. Ze is tevens klinisch gastprofessor aan de Universtiteit Gent, waar ze het keuzevak ‘Genderstudies en seksuologie’ doceert. Tevens is ze de drijvende kracht achter de Permanente Vorming ‘Seksuologie’ aan dezelfde universiteit. 

Els Elaut

Voor wie: Klinisch psychologen

Voorkennis: Niet vereist

Deadline om in te schrijven: 21 september 2022 om 24u. 

Inschrijvingsformulier

22/09/2022 - Webinar: Verstandig gamen, hoe doe je dat? Over de behandeling van gameproblemen bij jongeren

Datum: 22-09-2022

Uur: 19u30 – 21u30

Prijs: Leden VVKP betalen 12,50 euro, niet-leden betalen 25 euro

Werkvorm: Powerpoint, video’s

Inhoud/abstract van het Webinar: 

Gameproblemen komen steeds vaker voor. Tijdens deze webinar bekijken we wanneer er sprake is van problematisch gamen, hoe kan je het onderscheiden van normaal gamegedrag? Daarnaast wordt stilgestaan bij de manieren waarop gameproblemen tot stand komen. Tot slot wordt besproken op welke manier gameproblemen behandeld moeten worden, met aandacht voor het traject van de jongere en het traject voor zijn of haar omgeving.

Naam van de spreker:

Dr. Simon De Winter is werkzaam als gecertificeerd cognitief gedragstherapeut voor kinderen en jongeren en kinderteamcoördinator bij Praktijk De Burcht. Door zijn interesse in gamen en zijn eigen geschiedenis met gameproblemen ontwikkelde hij een expertise in het behandelen van problematisch gamen en gameverslaving. Hij richtte hiervoor oa. de website verstandiggamen.be op en schreef het boek ‘Wat als gamen een probleem wordt’ (verschijnt begin 2022). 

Link naar persoonlijke website: www.verstandiggamen.bewww.praktijkdeburcht.be 

Simon De Winter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie: Alle professionele hulpverleners die in contact komen met gameproblemen 

Voorkennis: Geen voorkennis vereist. 

Wat leer je uit de webinar:

  •  Hoe komt een gameprobleem tot stand?
  •  Hoe kan je problematisch en normaal gamedrag onderscheiden?
  •  Hoe kan je een gameprobleem behandelen?

Inschrijvingen sluiten op 14 september 2022 om 24u.   

Inschrijvingsformulier

21/06/2022 - Webinar: nieuwe BTW-wetgeving

Op 21 juni van 18u30 tot 20u30 zal het webinar rond de nieuwe BTW-wetgeving doorgaan dat verzorgd zal worden door Jurgen Opreel van de btw-lijn, een onafhankelijk advieskantoor: www.btw-lijn.be

Jurgen Opreel, btw-adviseur sinds 1996, heeft een jarenlange ervaring in de btw-materie opgebouwd. Jurgen is spreker op tal van btw-seminaries, prof btw aan de Fiscale Hogeschool in Brussel, geeft interne bedrijfsopleidingen, is auteur van vele publicaties inzake btw, waaronder het jaarlijks btw-jaaroverzicht en regelmatige bijdragen in Fiscale Actualiteit. Daarnaast is Jurgen ook actief als spreker inzake btw op internationale conferenties. Hij volgt dan ook dagdagelijks de evoluties in de btw-materie, zowel nationaal als internationaal.

Beroepswebinars zijn normaliter gratis voor leden van de VVKP. Voor dit webinar maken we echter gebruik van externe expertise. Als VVKP - lid betaalt u 10 euro. Niet - leden betalen 30 euro. Deadline om in te schrijven: 15 juni 2022 om 24u.

Inchrijvingsformulier

15/06/2022 - Webinar: Migratiesensitiviteit

Datum: woe 15 juni 2022

Uur: 19u.30-21u.30

Werkvorm: Theoretische concepten en praktijkvoorbeelden zullen gebruikt worden om een nieuw model te introduceren: migratiesensitiviteit.

Inhoud/abstract van het Webinar: 

Onze samenleving is superdivers. Cultuursensitiviteit is een begrip waar we stilaan mee vertrouwd geraken en dat voor velen onder ons een weg gevonden heeft naar het therapeutisch kader. We willen in deze webinar echter een pleidooi doen voor een bijkomend aandachtspunt, namelijk migratiesensitiviteit. Los van taal en cultuur – echter ook verweven met – is er het fenomeen migratie. We leven in een wereld van migratie en stellen ons de vraag wat de implicaties hiervan zijn voor het individu, de familie, de gemeenschap en de samenleving.

We bespreken aspecten van geworteld zijn, ont-worteling en hoe we in de spreekkamer kunnen her-wortelen.

Naam van de sprekers: Chris Noorduin en Redouane Ben Driss

Chris Noorduin werkt als psychotherapeut en supervisor in het Vluchtelingenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost en als zelfstandig gevestigde in het Centrum voor Psychotherapie, Psychiatrie en Seksuologie te Leuven en is verbonden aan de divisie Diversiteit van de VVKP. E-mail: chris.noorduin@cgg-vbo.be

Redouane Ben Driss werkt als psychotherapeut en supervisor in het Vluchtelingenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost en in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Hij is expert in de transculturele psychotherapie en werkzaam voor verschillende projecten rond diversiteit en migratie. E-mail: redouanebd.psy@gmail.com.

Voor wie: breed publiek

Voorkennis: geen

Kostprijs: VVKP lid: € 12.50, geen lid van VVKP: € 25

Inschrijvingen sluiten op 8 juni 2022 om 24u. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

07/06/2022 - Webinar: De psychologie van totalitarisme door prof. Mattias Desmet (boekvoorstelling)

Op di 7 juni om 20 uur stelt prof. Mattias Desmet zijn boek De psychologie van totalitarisme voor aan de hand van een lezing. 

In deze lezing gaat hij dieper in op het door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat na de val van het nazisme en het stalinisme een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen, geleid door saaie bureaucraten en technocraten. Dit beeld tekent zich merkwaardig realistisch af aan de maatschappelijke horizon. Het recht op privacy kalft af, (zelf)censuur neemt in sneltempo toe, de gezondheid van het individu wordt meer en meer een staatszaak, het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten stijgt exponentieel – de laatste decennia vergroot de greep van de overheid op het privéleven van het individu hand over hand.

Totalitarisme is geen historische toevalligheid. Het is het logische gevolg van een waanachtig geloof in de almacht van het menselijke verstand; het is het symptoom bij uitstek van de Verlichtingstraditie. Dit boek presenteert een glasheldere psychologische analyse van de historische opkomst van totalitarisme en het ermee verbonden fenomeen van massavorming. Het biedt daarbij ook een scherpe maatschappijkritische analyse van fenomenen als de woke cultuur, de klimaatbeweging en de angstcultuur die tot een hoogtepunt kwam tijdens de coronacrisis.

Na afloop van de lezing is er nog een Q&A. Het webinar is gratis voor leden, niet-leden betalen 10 euro.

Auteur: 

Mattias Desmet is professor klinische psychologie aan de Universiteit Gent, heeft een psychoanalytische praktijk en bracht recent het boek De psychologie van totalitarisme (Pelckmans) uit.

Auteursfoto Mattias Desmet

Wil je het boek aanschaffen?

Maak dan gebruik van de code VVKP22 en krijg 10% korting via VVKP | Pelckmans Uitgevers

Inschrijvingsformulier

De psychologie van totalitarisme