Vormingen van partners

VVKP vindt het belangrijk om een netwerk uit te bouwen zodat haar leden makkelijker toegang krijgen tot een kwaliteitsvol aanbod aan vormingen die relevant (kunnen) zijn voor het werken als klinisch psycholoog. Ken je zelf een interessante vormingspartner? Laat het ons dan zeker weten!

Contacteer ons

BRUCC-VUB

BRUCC is een ambulant centrum voor psychologische dienstverlening, opleiding en onderzoek aan de VUB. Kinderen en volwassenen kunnen er terecht voor individuele begeleiding, systeemtherapie (koppels en gezinnen), groepssessies en psychodiagnostisch onderzoek. Studenten en onderzoekers vinden in BRUCC ondersteuning voor hun opleiding en onderzoek.


Om de band tussen de universiteit en de klinische praktijk te versterken organiseert BRUCC ook expertsessiesmasterclasses en een jaarlijks symposium voor professionelen en voor een breder publiek.

Meer info over het BRUCC-pro programma

 

BRUCC-pro online expertsessie

Wat? Dit zijn inspirerende online middagsessie van 1 uur voor professionals met actuele wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie.

De thema’s liggen steeds in de lijn van evoluties binnen het vakgebied.

Wanneer? Deze online sessies gaan maandelijks door op donderdagen van 12u30 tot 13u30.

Deelname? Een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro !
*Geniet van 15% korting met je VVKP-lidmaatschap.

Ik schrijf me in

 

BRUCC-pro MASTERCLASS Duurzame veerkracht voor zorg- en welzijnsprofessionals

Wat? Tijdens deze masterclass gaat men aan de slag met volgende vragen:

  • Welke factoren zorgen ervoor dat een zorg- en welzijnsprofessional mentaal gezond in het werkveld kan (blijven) functioneren?
  • Op welke manier kan je deze factoren in kaart brengen en versterken?
  • Hoe kan je evenwicht en voldoening in je werk(relaties) behouden?

Wanneer? Dinsdag 21 en 28 maart 2023, van 10u - 16u

Waar? Vrije Universiteit Brussel, U-Residence op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Elsene

Kostprijs? GRATIS aangeboden door het Huis voor Gezondheid voor Brusselse zorg- en welzijnsprofessionals

€160 * voor zorg- en welzijnsprofessionals buiten Brussel (incl. broodjeslunch)

*15% korting voor VUB-PE partners (alumni/stagementor) en VVKP-leden

 

Ik schrijf me in

 

BRUCC-pro TRAINING Preventieadviseur opzettelijke zelfverwonding en suïcide in scholen

Wat? Deze training "Preventieadviseur opzettelijke zelfverwonding en suïcide in scholen" leert zorgcoördinatoren/CLB-medewerkers om een schoolprotocol rond opzettelijk zelfverwondend gedrag (ZVG) en suïcide op te stellen.

Deze tweedaagse training zal door Prof. Dr. Imke Baetens gegeven worden.

Wanneer? Donderdag 25 mei 2023 en vrijdag 26 mei 2023, telkens van 9u30 - 16u

Waar? Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek

Kostprijs? €190 * (incl. broodjeslunch). !Beperkte plaatsen!

*15% korting voor VUB-PE partners (alumni/stagementor) en VVKP-leden

 

Ik schrijf me in

 

 Evenementen

27 april 2023 Het gebruik van ‘pressure training’ binnen sport en andere prestatiedomeinen

25 mei 2023 Rouw en verlies: de pijn van het uit verbinding zijn 

GGZ - congressen

GGZ-congressen is onderdeel van Bohn Stafleu van Loghum en organiseert jaarlijks inhoudelijke congressen over actuele thema’s voor GZ-professionals. Tijdens de congressen komen zowel theorie als praktijk aan bod. We ontmoeten u graag op één van onze hooggewaardeerde congressen.

Meer info?

 

Ankerpunt

Het Ankerpunt is een multidisciplinaire groepspraktijk. Op regelmatige basis organiseert het Ankerpunt weer een hele reeks cursussen en workshops in Ankerpunt zelf. Zowel overdag als 's avonds. Zo kan iedereen kans maken ze bij te wonen.

Meer info

Eetexpert

Eetexpert is het expertise - en kenniscentrum voor eet - en gewichtsproblemen. 

Meer info

Fara luister, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes

Fara is een vzw die zwangerschapskeuzes bespreekbaar maakt. Ben je ongepland zwanger? Weet je niet wat doen na een prenatale diagnose? Maakte je ooit een keuze en heb je het er moeilijk mee? Dan is Fara er voor je. We bieden een luisterend oor en professionele begeleiding.

Vanuit deze expertise ondersteunt en vormt Fara ook hulpverleners.

Meer info

EFocusing

Focusing is innerlijk luisteren.

Het is aanwezig zijn bij hoe jij je leven ervaart in plaats van weg en weer te slingeren tussen te weinig voelen en overspoeld worden.  Je leert anders omgaan met stress en met de knopen in je leven.  Je leeft vanuit wie je in wezen bent en maakt keuzes die kloppen voor je hoofd en je hart.

Meer info

Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden

Het doel van de NVVR is het stimuleren van het gebruik van Rorschach en andere projectieve methoden en het waarborgen van de kwaliteit en de deskundigheid hiervan. Dit laatste doen wij door bijvoorbeeld protocolgroepen  te organiseren en te begeleiden en door erop toe te zien dat onderwijs door gekwalificeerde personen wordt gegeven. Docenten en supervisoren worden benoemd door de NVVR.

Meer info

Training Thematic Apperception Test (TAT)

Training Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

PraxisP

PraxisP is het universitair praktijkcentrum voor klinische psychologie en orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en pedagogiek KULeuven.

Vanuit PraxisP, het praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, van de KU Leuven organiseren we ook dit jaar opnieuw twee lezingenreeksen: "PraxisP Professional" voor professionelen en "Soirée PraxisP" voor het brede publiek. In deze lezingen wordt door medewerkers van de KU Leuven actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over psychologische en pedagogische thema's en de implicaties hiervan voor de praktijk. De lezingen vinden steeds plaats op woensdagavond online of in Leuven.

 

Soirée PraxisP omvat een aantal infoavonden voor het brede publiek, waarin laagdrempelige informatie wordt geboden over diverse thema's. In principe is iedereen welkom op deze avonden, maar ze zijn specifiek gericht op het brede publiek, waaronder mensen met de problematiek, ouders of familie van cliënten en andere geïnteresseerden. 

 

Meer info

PraxisP Professional is een reeks lezingen voor professionelen werkzaam in het psychologisch of pedagogisch werkveld. In deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.

SAVE THE DATE:

Meer info

Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

De Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging (VHYP) heeft als doel de studie, beoefening en ontwikkeling van wetenschappelijke hypnose te bevorderen.

VHYP stimuleert en organiseert wetenschappelijke activiteiten (zoals studiedagen en congressen), onderzoek en publicaties.

VHYP groepeert professionele hulpverleners en zorgverstrekkers, werkzaam op het gebied van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidszorg, die gebruik maken van hypnose en biedt hen een academisch-wetenschappelijk verantwoorde opleiding in hypnose en hypnotische communicatie.

Meer info

Cédric Hèle Instituut

Het Cédric Hèle Instituut werd opgericht in het kader van het nationale kankerplan om de psychosociale gevolgen van kanker beter te kunnen opvangen om de kennis en expertise met betrekking tot psycho - oncologie te bundelen. 

Het CHI biedt evidence - based en praktijkgerichte opleidingen aan voor professionelen. 

Meer info

Centra Geestelijke Gezondheid Suïcidepreventiewerking

Vormingsaanbod Suïcidepreventie

De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) richt zich tot alle intermediairs die beroepshalve in contact komen met suïcidale personen. Onze werking richt zich op iedereen die op zoek is naar handvaten in het omgaan met suïcidale personen, bezorgd is om iemand die (mogelijks) aan zelfmoord denkt of advies wil over de aanpak van een gesprek en/of begeleiding van suïcidale personen. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een vorming in het open aanbod of een vorming op maat van de organisatie aanvragen.

Meer info

UNIZO ondernemers academie

Deze opleiding helpt jou als zelfstandig zorgverstrekker om je praktijk professioneel te leiden als een onderneming in de zorgsector, correct maar ook efficiënt én duurzaam.

Alle belangrijke facetten voor de praktijkvoering komen aan bod, met oog voor de diversiteit tussen zelfstandige zorgverstrekkers: met of zonder ervaring, solo- of groepspraktijk (mono- of multidisciplinair), met of zonder personeel... Voor starters is dit een uitstekende springplank. Voor ervaren zelfstandigen is het de start van een nieuw begin en een steun in de rug voor ambitieuze toekomstplannen. Er is tijdens de opleiding mogelijkheid tot vraagstelling en interactie.

Meer info over dit aanbod en het programma

Netwerken Geestelijke Gezondheid Limburg

Netwerken Geestelijke Gezondheid Limburg is een samenwerking tussen Ligant, Reling, Noolim, Zorg aan geïnterneerden en Psyche.

Samen zorgen ze voor activiteiten, trainingen en opleidingen in de regio Limburg.

Vormingen

24 april 2023: Introductiedag Groepsprocessen

Prijs? 65€

Meer info over dit aanbod

15 & 22 mei, 12 & 19 juni 2023: Vierdaagse module Groepsprocessen

Prijs? 300€

Gratis voor geconventioneerde KP/KO.

Meer info over dit aanbod

Voorjaar 2023: 4-daagse vorming 'De kracht van ELP'

Deze module is in samenwerking met de ELP-Academie

Prijs? 250€ voor vier dagen voor niet-geconventioneerde en gratis voor geconventioneerde KO/KP

Meer info over dit aanbod

 

The Humanlink

Opleiding

Cursus in open aanbod: Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen.

Op 28 en 29 juni 2023 organiseert The Human Link een opleiding op maat van de (eerstelijns-) klinisch psychologen praktijk.

Prijs? 450€ (Excl. btw)

Meer info over deze opleiding