Vormingen van partners

VVKP vindt het belangrijk om een netwerk uit te bouwen zodat haar leden makkelijker toegang krijgen tot een kwaliteitsvol aanbod aan vormingen die relevant (kunnen) zijn voor het werken als klinisch psycholoog. Ken je zelf een interessante vormingspartner? Laat het ons dan zeker weten!

Contacteer ons

GGZ - congressen

GGZ-congressen is onderdeel van Bohn Stafleu van Loghum en organiseert jaarlijks inhoudelijke congressen over actuele thema’s voor GZ-professionals. Tijdens de congressen komen zowel theorie als praktijk aan bod. We ontmoeten u graag op één van onze hooggewaardeerde congressen.

Meer info?

 

Ankerpunt

Het Ankerpunt is een multidisciplinaire groepspraktijk. Op regelmatige basis organiseert het Ankerpunt weer een hele reeks cursussen en workshops in Ankerpunt zelf. Zowel overdag als 's avonds. Zo kan iedereen kans maken ze bij te wonen.

Meer info

Eetexpert

Eetexpert is het expertise - en kenniscentrum voor eet - en gewichtsproblemen. 

Meer info

Fara luister, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes

Fara is een vzw die zwangerschapskeuzes bespreekbaar maakt. Ben je ongepland zwanger? Weet je niet wat doen na een prenatale diagnose? Maakte je ooit een keuze en heb je het er moeilijk mee? Dan is Fara er voor je. We bieden een luisterend oor en professionele begeleiding.

Vanuit deze expertise ondersteunt en vormt Fara ook hulpverleners.

Meer info

EFocusing

Focusing is innerlijk luisteren.

Het is aanwezig zijn bij hoe jij je leven ervaart in plaats van weg en weer te slingeren tussen te weinig voelen en overspoeld worden.  Je leert anders omgaan met stress en met de knopen in je leven.  Je leeft vanuit wie je in wezen bent en maakt keuzes die kloppen voor je hoofd en je hart.

Meer info

Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden

Het doel van de NVVR is het stimuleren van het gebruik van Rorschach en andere projectieve methoden en het waarborgen van de kwaliteit en de deskundigheid hiervan. Dit laatste doen wij door bijvoorbeeld protocolgroepen  te organiseren en te begeleiden en door erop toe te zien dat onderwijs door gekwalificeerde personen wordt gegeven. Docenten en supervisoren worden benoemd door de NVVR.

Meer info

Training Thematic Apperception Test (TAT)

Training Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

PraxisP

PraxisP is het universitair praktijkcentrum voor klinische psychologie en orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en pedagogiek KULeuven.

Vanuit PraxisP, het praktijkcentrum van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, van de KU Leuven organiseren we ook dit jaar opnieuw twee lezingenreeksen: "PraxisP Professional" voor professionelen en "Soirée PraxisP" voor het brede publiek. In deze lezingen wordt door medewerkers van de KU Leuven actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over psychologische en pedagogische thema's en de implicaties hiervan voor de praktijk. De lezingen vinden steeds plaats op woensdagavond online of in Leuven.

 

Soirée PraxisP omvat een aantal infoavonden voor het brede publiek, waarin laagdrempelige informatie wordt geboden over diverse thema's. In principe is iedereen welkom op deze avonden, maar ze zijn specifiek gericht op het brede publiek, waaronder mensen met de problematiek, ouders of familie van cliënten en andere geïnteresseerden. 

SAVE THE DATE:

Meer info

PraxisP Professional is een reeks lezingen voor professionelen werkzaam in het psychologisch of pedagogisch werkveld. In deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.

SAVE THE DATE:

Meer info

Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging

De Vlaamse Wetenschappelijke HypnoseVereniging (VHYP) heeft als doel de studie, beoefening en ontwikkeling van wetenschappelijke hypnose te bevorderen.

VHYP stimuleert en organiseert wetenschappelijke activiteiten (zoals studiedagen en congressen), onderzoek en publicaties.

VHYP groepeert professionele hulpverleners en zorgverstrekkers, werkzaam op het gebied van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidszorg, die gebruik maken van hypnose en biedt hen een academisch-wetenschappelijk verantwoorde opleiding in hypnose en hypnotische communicatie.

Meer info

Cédric Hèle Instituut

Het Cédric Hèle Instituut werd opgericht in het kader van het nationale kankerplan om de psychosociale gevolgen van kanker beter te kunnen opvangen om de kennis en expertise met betrekking tot psycho - oncologie te bundelen. 

Het CHI biedt evidence - based en praktijkgerichte opleidingen aan voor professionelen. 

Meer info

BRUCC-VUB

BRUCC is een ambulant centrum voor psychologische dienstverlening, opleiding en onderzoek aan
de VUB. Kinderen en volwassenen kunnen er terecht voor individuele begeleiding, systeemtherapie
(koppels en gezinnen), groepssessies en psychodiagnostisch onderzoek. Studenten en onderzoekers
vinden in BRUCC ondersteuning voor hun opleiding en onderzoek.
Om de band tussen de universiteit en de klinische praktijk te versterken organiseert BRUCC ook
expertsessies, masterclasses en een jaarlijks symposium voor professionelen en voor een breder
publiek.

Het BRUCCpro-programma vind je HIER

BRUCC Symposium op 25-11-2022:

IN THERAPIE: BEHANDELINGSPERSPECTIEVEN VOOR PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN
Dit symposium komt er ter gelegenheid van het emeritaat van professor Chris Schotte.
Prof. dr. P. Luyten, prof. dr. J. Hutsebaut en prof. dr. A. Arntz is slechts een greep uit het sprekersaanbod !

Ontdek het programma

BRUCCpro ONLINE EXPERTSESSIES
Dit zijn inspirerende online middagsessie van 1 uur voor professionals met actuele
wetenschappelijke informatie over een specifiek thema relevant voor de praktijk van de psychologie.
Deze online sessies gaan maandelijks door en beogen een ontspannend delen van expertise. De
thema’s liggen steeds in de lijn van evoluties binnen het vakgebied.
Op donderdagen van 12u30 tot 13u30
Deelname aan een expertsessie kost 30 euro. Deelnemen aan alle expertsessies kan voor 90 euro !
15% korting voor VVKP-leden
 

Inschrijven kan je hier 

29-09-2022 Mentaliseren en autisme: Hoe leest mijn brein jouw brein?

27-10-2022 Mentale gezondheid in topsport

24-11-2022 De invloed van nieuwe technologieën op de ouder-kind relatie

26-01-2023 Sensomotorisch werken met getraumatiseerde kinderen

23-02-2023 Het alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD)

27-04-2023 Het gebruik van ‘pressure training’ binnen sport en andere prestatiedomeinen

25-05-2023 Rouw en verlies: de pijn van het uit verbinding zijn