VVKP blijft zich inzetten voor een sterke GGZ

11-02-20
Vereniging
Mentale problemen
GGZ

Een sterke geestelijke gezondheidszorg, daar gaan we voor! Dat doen we echter niet alleen, maar door samen te werken en bruggen te bouwen.

VVKP ondersteunt Mentaalwijs

We ondersteunden de initiatiefnemers van Mentaalwijs in een ontmoeting met het kabinet De Block. Mentaalwijs is een initiatief van ervaringsdeskundige Peter Kraewinkels en gezondheidseconoom Lieven Annemans. Samen ijveren zij voor een meer gelijkwaardige behandeling van geestelijke gezondheidszorg ten aanzien van de somatische gezondheidszorg. Ze bereiden hierin onder meer een parlementaire resolutie in voor. 

Momenteel werkt Mentaalwijs aan een visietekst waarin onder meer gepleit wordt voor: 

  • meer investeringen in wetenschappelijk onderzoek
  • een versterking van de ambulante en mobiele zorg, in het bijzonder een betere toegankelijkheid voor psychologische zorg
  • GGZ in alle beleidsdomeinen, onder meer door het Federaal Planbureau meer te betrekken in het aanleveren van relevante cijfers over de geestelijke gezondheidszorg

Meer info over Mentaalwijs

VVKP blijft betrokken in de Staten - Generaal GGZ

De Staten - Generaal GGZ was een initiatief vanuit de sector onder leiding van het Steunpunt GGZ, de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en journalist Guy Tegenbos om naar aanleiding van de aankomende verkiezingen meer aandacht te vragen voor de geestelijke gezondheidszorg. 

Een noodprogramma werd ontwikkeld met 4 centrale punten:

  • Perverse impact financieringssystemen
  • Arm maakt ziek en ziek maakt arm
  • Transitiezorg als brug voor opgroeiende jongeren
  • Houdt vol, over 100 dagen wordt u geholpen

Meer info over het noodprogramma

De Staten - Generaal wordt nu verder ontwikkeld. Elk van de vier thema's wordt nu verder uitgewerkt in werkgroepen bestaande uit een ruime afvaardiging uit de sector. De VVKP zet haar schouders mee onder de Staten - Generaal en zal een actieve rol opnemen in de werkgroepen en in de stuurgroep.

Meer info over de Staten - Generaal GGZ