10-10-22
GGZ
Beeldvorming

Op deze Werelddag Geestelijke Gezondheid 2022 zagen we weer heel wat mooie initiatieven de revue passeren. We lijsten ze even op.

Zie mijn pijn’ maakt mentale pijn zichtbaar met artificiële intelligentie

Het ziekenfonds Helan lanceerde op deze werelddag een filmpje dat het mentaal lijden zichtbaar tracht te maken via artificiële intelligentie. Via deze weg vraagt het ziekenfonds meer aandacht voor psychisch lijden.

Meer info

Helan - Zie mijn pijn

EFPA calls for comprehensive, sustained and meaningful EU-level action on mental health

Op het Europese toneel is er een hernieuwde aandacht voor geestelijke gezondheid mede dankzij de inspanningen van onze Europese koepel, EFPA.

Lees hier hun statement op World Mental Health Day!

Global Psychological Alliance: World Mental Health Day

De Global Psychological Alliance vroeg aan mensen uit heel de wereld om te beschrijven wat geestelijke gezondheid voor hen eigenlijk betekende.