03-03-20
Algemeen belang
Behandelrichtlijn

Richtlijnen en adviezen voor klinisch psychologen met betrekking tot het Corona - virus

Deze richtlijn werd aangevuld met een tweede richtlijn na de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

Naar de meest actuele richtlijn

 

Het Corona - virus of Covid - 19 neemt nu al een tijdje de frontpagina's in beslag. Nu ook de eerste besmettingen in ons land aangetroffen zijn, informeren we u graag als beroeps - en wetenschappelijke vereniging over de richtlijnen die je best volgt. 

Als klinisch psycholoog zien we onze eerste en belangrijkste taak vooral om onze psychologische kennis aan te wenden om te helpen in een correcte communicatie over het virus zodat er niet onnodig onrust ontstaat en de mensen op te vangen die zich toch aanmelden met angstklachten over het virus. 

In samenspraak met de internationale psychologengemeenschap hadden we daarom al eerder volgend persbericht uitgestuurd met daarin een aantal belangrijke tips voor de bevolking:

5 manieren om naar de berichtgeving over het Coronavirus te kijken.

De overheid heeft ook een handige overzichtswebsite gemaakt met betrekking tot het virus:

Coronavirus COVID-19

 

Richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid

Als gezondheidszorgberoep is het echter ook belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen

U kan uw cliënten of patiënten deze adviezen geven om besmetting bij zichzelf en bij andere personen te voorkomen:

 1. Zeker doen: was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Deze algemene tips heeft het Agentschap ook op een flyer gezet en men vraagt om deze af te drukken en in je wachtkamer kenbaar te maken. 

Naar de affiche Corona - virus

Kampt één van je patiënten met griepverschijnselen of voelt deze zich onwel? Laat hem of haar dan bellen met de huisarts. Huisartsen vragen expliciet om gebeld te worden om de eerste screening te doen en om zich zeker niet in eerste instantie aan te melden in de praktijk zelf.

Voor het overige heeft het agentschap nog specifieke richtlijnen uitgevaardigd voor:

 • Richtlijnen voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners
 • Richtlijnen voor woonzorgcentra en zorgvoorzieningen met kwetsbare mensen
 • Richtlijnen voor scholen en kindercrèches over kinderen die terugkeren uit vakantie
 • Rationeel omgaan met mondmaskers
 • Wat gebeurt er als een coronapatiënt opduikt in Vlaanderen?
 • Wat met reizigers die terugkeren van landen met bevestigde coronagevallen?
   
 • Deze kan je raadplegen op de website van het Agentschap.