09-07-21
Behandelrichtlijn

Het familieplatform start een campagne op rond de "Familiereflex", een nieuwe multidisciplinaire richtlijn om familieleden nauwer te betrekken in de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit de VVKP ondersteunen we deze campagna en roepen we alle collega's op om er kennis van te nemen.

Het Familieplatform werkt al geruime tijd aan de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn betrekken van naasten in de geestelijke gezondheidszorg. Met deze richtlijn wil men professionele hulpverleners (verder) versterken om de familieleden en/of naasten van iemand met een mentale kwetsbaarheid te betrekken tijdens het herstelproces. Men wil hen daarnaast ook bewust maken van de ondersteuning die familie op haar beurt nodig heeft. Familie is een constante in het leven van een cliënt, tegenover professionele zorg die tijdelijk deel uitmaakt van het traject.

Voor hulpverleners kan familie een waardevolle bron van informatie over de cliënt zijn. Een goed betrokken familie kan dus zowel voor hen als voor de cliënt een belangrijke meerwaarde bieden en samen kunnen zij ervoor zorgen dat het herstelproces vlotter verloopt. En daar wil men de geestelijke gezondheidssector aan de hand van een campagne van overtuigen.

Naast benadrukken hoe belangrijk de rol van familie is, biedt de richtlijn ook heel concrete handvaten waarmee hulpverleners aan de slag kunnen om een evenwicht te vinden in de triade cliënt – zorgverlener – familielid/naaste. Vanuit de VVKP willen we deze beweging ondersteunen en roepen we collega's op om zich vertrouwd te maken met deze richtlijn en de campagne verder te ondersteunen!

Naar de familiereflex

Campagnefilm