18-12-20
Deontologie

Wij krijgen momenteel heel wat vragen betreffende de ‘wettelijke verplichting’ om zich in te schrijven bij de Psychologencommissie. De bevoegdheid van de Psychologencommissie is beperkt tot de erkenning van de titel en het inrichten van het deontologisch tuchtorgaan voor psychologen die de titel dragen.

De inschrijving bij de Psychologencommissie is niet wettelijk afdwingbaar om de klinische psychologie te beoefenen.

Wij betreuren dat er bij heel wat klinisch psychologen onduidelijkheid blijft bestaan over de wettelijk verplichting. Wij hebben de Psychologencommissie gevraagd duidelijk te communiceren over hun bevoegdheid en het publiek correct te informeren betreffende hun zeggenschap over erkende psychologen die de titel niet wensen te dragen. 

Naar ons dossier over de Psychologencommissie
 

Probleem – een door de Psychologencommissie geschorste psycholoog kan zonder problemen de klinische psychologie beoefenen

Er is momenteel geen deontologisch orgaan door de overheid opgericht en ook de Psychologencommissie kreeg de bevoegdheid niet om een uitspraak te doen over erkende klinisch psychologen. Hierdoor is er een vacuüm ontstaan, want de Psychologencommissie heeft geen enkele zeggenschap over erkende klinisch psychologen die niet de titel dragen. Het probleem voor VVKP is dat een geschorste psycholoog zonder problemen de klinische psychologie kan blijven beoefenen. 

Naar het artikel

Keuzehulp – pro en contra

Inschrijven is wettelijk verplicht voor wie de titel van klinisch psycholoog wil dragen, maar niet voor het uitoefenen van het beroep van klinisch psycholoog, daarvoor volstaat het visum en de erkenning. Met de inschrijving maak je echter duidelijk dat je je aan het publiek toont als klinisch psycholoog en dat je je aan een tuchtprocedure wenst te onderwerpen.
Wij willen jullie correct informeren en respecteren de persoonlijke keuze van iedere psycholoog om zich al dan niet in te schrijven.