14-05-20
Beroep
Behandelrichtlijn

De aankondigingen rond het contactonderzoek doen veel vragen rijzen rond het beroepsgeheim bij onze leden. Wij delen die bekommernissen en gaan op zoek naar antwoorden.

Op 11 mei is het contactonderzoek van start gegaan als een nieuw middel in de strijd tegen Corona. Personen die positief testen op COVID-19 zullen gecontacteerd worden door een “contactonderzoeker” en gevraagd worden naar de personen met wie ze in de afgelopen 2 weken contact hebben gehad. 

Dit roept vragen op met betrekking tot het beroepsgeheim. Immers, stel dat u zelf positief test op COVID-19, zal u ook gebeld worden door een dergelijke “contactonderzoeker”. De VVKP heeft daarom aan verschillende instanties advies opgevraagd met betrekking tot het beroepsgeheim, waaronder de Psychologencommissie en de collega’s uit de andere zorgberoepen. 

In afwachting daarvan is het beste advies wat we u op dit moment kunnen geven, uw patiënten goed te informeren over het "contactonderzoek" en hem/haar toestemming te vragen dat u hun contactgegevens door mag geven aan de contactonderzoeker zodat ze tijdig verwittigd kunnen worden en adviezen kunnen krijgen wat te doen. Dat is immers ook in het belang van hun gezondheid en die van hun omgeving.

Het is daarom nogmaals van cruciaal belang dat u strikt de hygiëne – maatregelen opvolgt.

Meer info over de procedure van de “Contactopsporing”.
Meer info over de hygiëne maatregelen.