14-09-20
Vereniging

Heb jij een innovatieve oplossing voor een mondiale uitdaging in de geestelijke gezondheid? Deze wedstrijd is bedoeld om jou te ondersteunen. De winnaar ontvangt een geldprijs van 10.000 Dollar.

De PsychSolutions wedstrijd legt de nadruk op innovatieve, op wetenschap gebaseerde initiatieven die gericht zijn op de lijdenslast veroorzaakt door geestelijke gezondheidsuitdagingen over de hele wereld. Bijvoorbeeld, inzendingen kunnen gericht zijn op interventies die het stigma op geestelijke gezondheid of de evaluatie of opschaling van een nieuwe aanpak in de dienstverlening rond geestelijke gezondheid.  De winnaar krijgt een beurs van $10,000 en de kans om met APA samen te werken aan promo - video om dit mondiaal gezondheidsinitiatief in de belangstelling te zetten.
APA’s Office of International Affairs (OIA) nodigt je dan ook uit om een projectvoorstel van jouw initiatief in te dienen met de nadruk op impact en innovatie. Huidige leden van APA en leden van psychologenverenigingen die een MoU (Memorandum of Understanding) hebben met APA kunnen zich kandidaat stellen. De VVKP heeft recent een dergelijke MoU afgesloten met de APA, dus deze wedstrijd staat ook open voor VVKP - leden.

Waarom de focus op mondiale geestelijke gezondheid?

Geestelijke gezondheid blijft verwaarloosd over de hele wereld ondanks haar duidelijk belang voor mondiale gezondheid, economie en mensenrechten. Ongeveer 80 % van de mensen met ernstige psychische problemen ontvangen geen behandeling voor hun stoornis in lage en midden - inkomenslanden; 25 - 50 % ontvangen geen behandeling in de hoog - inkomenslanden. Op mondiaal vlak spendeert men jaarlijks minder dan 2 $ per persoon aan geestelijke gezondheid en zelfs minder dan 25 cent per persoon in lage - Inkomenslanden (World Health Organization, 2013).
Het is duidelijk dat we innovatieve oplossingen moeten implementeren om geestelijke gezondheid op mondiaal vlak te verbeteren en het lijden en economische schade geassocieerd met psychische problemen te verminderen. Deze mondiale last aanpakken is niet enkel een morele verplichting; investeren in mondiale geestelijke gezondheid kan ook belangrijke positieve economische uitkomsten genereren, met kosten/baten - ratio's van 2,3-3 op 1 over landen heen. Deze gunstige kosten - baten ratio's nemen zelfs toe tot 3,3 - 5,7 op 1 wanneer de waarde van gezondheidsopbrengsten (vb. de economische waarde van gezonde levensjaren) mee in rekening worden gebracht (Chisholm et al., 2016). 
De PsychSolutions wedstrijd biedt een opwindende gelegenheid aan het psychologisch veld om zich in de kijker te zetten en haar essentiële rol in het verbeteren van geestelijke gezondheidsuitkomsten over de hele wereld. In lijn met de strategische doelen van APA om door het gebruik maken van psychologie een positieve impact te hebben op kritieke maatschappelijke kwesties, het verbeteren van het publieke begrip van ons veld en het voorbereiden van onze discipline op de toekomst, moet deze innovatieve wedstrijd de partnerschappen tussen APA en de andere psychologenverenigingen die met APA een MoU hebben, versterken.  

Vereisten om in te kunnen dienen

1.    Geschreven voorstel met de nadruk op impact 

Voorstellen moeten duidelijk de (potentiële) impact aan kunnen tonen op:

 • Geestelijke gezondheidspromotie
 • Preventie van geestelijke gezondheidsuitdagingen
 • De lijdenslast veroorzaakt door geestelijke gezondheidsuitdagingen

Het voorgestelde initiatief kan zich richten op de eigen gemeenschap van de deelnemers of op een breder nationale of internationale schaal, zo lang als de verwachte impact gebaseerd is op wetenschap, duidelijk verwoord en meetbaar is. Voorstellen moeten een executive summary bevatten en ingediend worden via de voorziene template.  

2.    Overzicht budget 

Budgetten moeten aantonen hoe de prijs gebruikt zal worden om het project vooruit te lagen gaan. De fondsen kunnen gebruikt worden bv. om een nieuw project te laten starten, de technologie van een bestaande interventie te verbeteren, een veelbelovende interventie te evalueren of het publiceren van een lopende, aantoonbaar effectieve interventie. Budgetten moeten ingediend worden via de voorziene template. 

3.    Tijdslijn project

Alle voorstellen moeten een verwachte tijdslijn omvatten van de mijlpalen van het project met een focus op deliverables binnen de eerste 12 maanden na ontvangst van de PsychSolutions beurs. Tijdslijnen moeten ingediend worden via de voorziene template. 

Wie komt in aanmerking?

 

 1. Alle deelnemers moeten ofwel APA - leden zijn of leden van een psychologenvereniging die een MoU heeft met de APA. Student - leden worden sterk aangemoedigd om deel te nemen! De VVKP heeft een MoU met de APA, dus ook VVKP - leden komen in aanmerking.
 2. Voorstellen kunnen ingediend worden door een individu of door een klein team tot 3 personen.
 3. Alle deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn.
 4. Alle voorstellen moeten volledig zijn. Onvolledige voorstellen zullen niet beoordeeld worden. Maak gebruik van de checklist om ervoor te zorgen dat jouw voorstel volledig is vooraleer ze in te zenden.
 5. Alle voorstellen moeten ontvangen worden voor de deadline. APA zal geen uitstel toelaten voor geen enkele reden.

Proces

 1. Voorstellen worden ingediend bij APA via een online portaal voor een initiële beoordeling. 
 2. Een beoordelingspanel zal drie inzendingen bepalen als finalisten gebaseerd op innovatie, wetenschappelijke onderbouwing en potentiële impact op geestelijke gezondheid met een mogelijk mondiaal bereik. Het beoordelingspanel zal bestaan uit APA - leiders en mondiale psychologen met een breed geografisch bereik en ervaring.
 3. De drie finalisten maken een voorstelling voor een panel van "ondernemers" - rechters in een live Zoom meeting. 
 4. De winnaar(s) ontvangen de beurs van $10,000 en een gedenkteken als aandenken aan hun verwezenlijking.
 5. De twee runner - up finalisten zullen een gedenkteken krijgen als aandenken aan hun verwezenlijking, een APA - lidmaatschap en de gelegenheid om hun werk bekend te maken via de APA kanalen.
 6. De winnaar van de wedstrijd zal samenwerken met het APA Communicatie Kantoor om een video te maken waarin ze tonen wat ze bereikt hebben met het prijzengeld binnen de 12 maanden na ontvangst van de prijs. De video zal bezit zijn van APA en verspreid worden via de APA - website. Kijk goed naar de Algemene Voorwaarden voor meer informatie.

Sleutel data en deadlines:

 1. Oproep voor inzendingen: 24 augustus – 23 oktober, 2020
 2. Deadline om in te dienen: 23 oktober, 2020
 3. Initiële beoordeling en selectie van finalisten: 16 November, 2020
 4. Finale voorstellingen en selectie van de winnaar via Zoom: 13 December, 2020

Alle templates en checklist kan je vinden op de APA - website

Referenties

 • Chisholm, D., Sweeny, K., Sheehan, P., Rasmussen, B., Smit, F., Cuijpers, P., & Saxena, S. (2016). Scaling-up treatment of depression and anxiety: A global return on investment analysis. The Lancet Psychiatry, 3(5), 415-424. 
 • Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development.  (2018). The Lancet Commissions, 392(10157), 1553-1598.
 • Vigo, D., Thornicroft, G., & Atun, R. (2016). Estimating the true global burden of mental illness. The Lancet, Psychiatry, 3(2), 171-178.
 • World Health Organization. (2013). Mental Health Action Plan, 2013-20. Retrieved from https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/

Neem nu deel!