Je erkenning als klinisch psycholoog

De wet op de GGZ - beroepen stelt dat je enkel de klinische psychologie kan beoefenen wanneer je beschikt over een erkenning. Die erkenning is niet hetzelfde als het visum. Het toekennen van die erkenningen is na de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Het Koninklijk Besluit over de erkenningscriteria werd onlangs gepubliceerd.

Wie krijgt een erkenning als klinisch psycholoog?

De wet op de GGZ - beroepen stelt dat het verkrijgen van een erkenning als klinisch psycholoog voorbehouden is aan:

  • In het bezit zijn van een universitair diploma in de klinische psychologie waarbij de opleiding in het voltijds onderwijs minstens 5 jaar omvat of 300 ECTS telt.
  • In het bezit zijn van een universitair diploma in de psychologie, maar niet de klinische psychologie, uitgereikt vóór 1/09/2016, en een beroepservaring van minstens 3 jaar in de klinische psychologie kunnen aantonen
  • Het volgen van een professionele stage voor de studenten die hun opleiding starten vanaf het academiejaar 2017 - 2018

Momenteel bevinden we ons dus nog in een overgangsperiode, dus de vereiste van de professionele stage is nog niet van toepassing. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid liet ons weten dat alle Vlaamse klinisch psychologen die reeds beschikten over een visum op basis van een Belgisch diploma hun erkenning als klinisch psycholoog hebben bezorgd. 

De psychologen die hun emailadres hadden doorgegeven via het portaal van de FOD krijgen dit digitaal toegestuurd per mail. De anderen krijgen hun erkenning per post opgestuurd. 

De collega's met een visum op basis van een buitenlands diploma moeten nog even geduld uitoefenen. De verschillende Gemeenschappen en de federale overheid hebben nog geen overeenstemming gevonden met de te volgen procedure hierover. We hopen daar snel duidelijkheid in te verkrijgen. 

Lees hier hoe je je visum kunt aanvragen als klinisch psycholoog. 

Hoe kan ik mijn erkenning bekomen?

Departement Zorg levert erkenningen af aan klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met een nationaal diploma die over een visum als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog beschikken en die vrijgesteld zijn van de professionele stage. Van zodra u over uw visum beschikt, ontvangt Departement Zorg uw gegevens van de FOD Volksgezondheid en wordt er gecontroleerd of u in aanmerking komt voor erkenning.

De erkenning als klinisch psycholoog is, na het visum, het sluitstuk van de Wet op de Uitoefening van de Geestelijke GezondheidszorgBeroepen. Enkel psychologen die beschikken over deze erkenning mogen de klinische psychologie autonoom beoefenen en de beroepstitel "klinisch psycholoog" dragen. 

Het vereist dus wel dat je zeker je visum aanvraagt! Laat daarbij zeker je emailadres achter in he portaal van de FOD. Op die manier kan je je erkenning elektronisch ontvangen.

Meer informatie over de erkenning kan je vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid