09-09-20
Vereniging

Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste penningmeester en secretaris voor de vereniging!

Wij hebben je hulp nodig! – Vrijwilliger gezocht - penningmeester

Wij zijn nog op zoek naar geëngageerde leden die zich kunnen identificeren met de VVKP om de Raad van Bestuur te vervoegen. 
Ben je sterk met getallen, hou je graag een kassa bij en zijn financiën jouw ding. Dan kun je ons helpen. Wij zoeken immers nog een penningmeester.
Als penningmeester bewaak je mee de financiële middelen van onze vereniging. Het uitvoerend werk wordt door onze administratieve staf gedaan en de controle van de jaarrekening gebeurt door een externe auditeur. Jouw taak als penningmeester bestaat erin om een begroting op te stellen en te waken dat de inkomsten/uitgaven verlopen zoals begroot. De huidige penningmeester volgt de taak nog op, is tot volgend jaar beschikbaar om je in te werken.
De RvB komt 1 keer per maand samen en hier kun je van dichtbij meemaken wat er allemaal gebeurd binnen het veld van de klinische psychologie. Je zit dan op de eerste rij en krijgt de kans jezelf een idee te vormen over het reilen en zeilen van VVKP en kunt actief meedenken hoe wij als beroepsgroep solidair onze belangen kunnen behartigen.
VVKP is een vereniging die opkomt voor de beroepsbelangen van klinisch psychologen en leden ondersteunt opdat ze de klinische psychologie op een kwaliteitsvolle wijze kunnen.
https://vvkp.be/over-vvkp
Wie interesse heeft, mag altijd contact opnemen met Patrick Engelhardt via patrick.engelhardt@vvkp.be

Wij hebben je hulp nodig! – Vrijwilliger gezocht - secretaris

Wij zijn nog op zoek naar geëngageerde leden die zich kunnen identificeren met de VVKP om de Raad van Bestuur te vervoegen. 
Ben je goed in het organiseren en plannen van activiteiten en hou je graag een overzicht over de stand van zaken, dan kun je ons helpen. Wij zoeken immers nog een secretaris.
Als secretaris bewaak je de statuten van onze vereniging. Je waakt dat de organisatie van de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering correct verlopen. Je wordt daarbij ondersteund door onze administratieve staf. De huidige secretaris volgt de taak nog op, is tot einde van het jaar beschikbaar om je in te werken.
De RvB komt 1 keer per maand samen en hier kun je van dichtbij meemaken wat er allemaal gebeurd binnen het veld van de klinische psychologie. Je zit dan op de eerste rij en krijgt de kans jezelf een idee te vormen over het reilen en zeilen van VVKP en kunt actief meedenken hoe wij als beroepsgroep solidair onze belangen kunnen behartigen.
VVKP is een vereniging die opkomt voor de beroepsbelangen van klinisch psychologen en leden ondersteunt opdat ze de klinische psychologie op een kwaliteitsvolle wijze kunnen.
https://vvkp.be/over-vvkp
Wie interesse heeft, mag altijd contact opnemen met Patrick Engelhardt via patrick.engelhardt@vvkp.be