02-12-20
Vereniging

Het VVKP - bestuur breidt verder uit. We zijn de vele collega's immens dankbaar voor hun vrijwillige inzet.

We zijn blij jullie te mogen melden dat de Raad van bestuur van VVKP verder uitbreidt.

Prof. dr. Patrick Luyten versterkt het bestuur in de functie van ondervoorzitter. Patrick heeft in het verleden al een bestuursmandaat opgenomen en we zijn blij weer beroep te mogen doen op zijn ervaring en deskundigheid.

Collega Mario Dekeyser versterkt het bestuur en zal de functie van penningmeester opnemen. Hij zal eerst nog een tijdje de positie samen met de huidige penningmeester Lynn Delfosse invullen teneinde een goede overdracht te verzorgen. In Mario vinden we een quasi unieke combinatie: weinig klinisch psychologen zullen wellicht een geschiedenis hebben als bedrijfsrevisor. Zijn financiële kennis zal ongetwijfeld van onschatbare waarde zijn.

Collega Elien Mariën zal de functie van secretaris opnemen. Ook zij zal nog een tijdje dubbel lopen samen met huidig penningmeester Marie - Lotte Van Beveren. Als immer groeiende vereniging met een immens takenpakket is het belangrijk om te zorgen dat de interne procedures en statuten deze evolutie mee kunnen volgen. 

Studente Emma Scheerlinck vervoegt Eline Camps als studentenvertegenwoordiger. We zijn erg blij om terug 2 volwaardige studentenvertegenwoordigers te mogen verwelkomen in het bestuur. De studenten zijn onze toekomst en met de Corona - maatregelen was het voor ons erg moeilijk geworden om tot bij de studenten te geraken.

In de nabije toekomst zal er ook een weer een volwaardige vertegenwoordiging zijn van de divisie eerstelijnspsychologie in het bestuur. Collega's Tine Daeseleire en Nathalie Haeck zullen de divisie vanaf januari leiden.

U ziet, er zit heel wat schwung en bedrijvigheid in het bestuur. We zijn dankbaar dat zovele collega's opnieuw bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor de leden. 

Naar de samenstelling van het bestuur