05-12-20
Vereniging

Op deze internationale dag van de vrijwilliger zetten we graag de meer dan 100 vrijwilligers van onze vereniging in de verf.

Vandaag, 05 december, is het de internationale dag van de vrijwilliger. Wist je dat er meer dan 100 vrijwilligers actief zijn in onze vereniging? 

Belangeloos en kosteloos zetten zij zich in voor jullie als lid en bij uitbreiding de hele psychologengemeenschap. Het zijn collega's die, na een hele dag patiënten te hebben gezien, toch in de avond weer hun laptop open doen om te werken aan VVKP - dossiers. Het zijn collega's die patiënten verplaatsen of verlof nemen om toch de tijd vrij te maken om te vergaderen met het bestuur, de divisie, één of andere werkgroep, hun kring, VVKP vertegenwoordigen op een externe meeting enz.

VVKP is een vereniging van 2500 leden. We hebben slechts 4 deeltijdse stafmensen. Tijdens deze corona - crisis werden we letterlijk overspoeld. Het zijn de vele vrijwilligers die met man en macht de staf ondersteund hebben zodat de vereniging operationeel kon blijven en de vele taken, vragen kon oppakken. 

Beste vrijwilliger, beste collega, van ganser harte voor jullie tijd en inzet! Zonder jullie zouden we het allemaal niet gedaan krijgen.

Wil je weten wie van de collega's zich allemaal voor je inzet? In onze zoek een psycholoog functie kan je ze terug vinden als je zoekt op categorie:

  • Kringvoorzitter
  • Bestuurslid Kring
  • Bestuurslid divisie
  • Bestuurslid VVKP

Voel je vrij om die collega's af en toe eens een "dank je wel" te sturen voor hun inzet. Het zal zeker gewaardeerd worden. 
Wil je zelf als vrijwilliger aan de slag binnen onze vereniging? Je bent meer dan welkom! In onze kringen, onze divisies, ... we kunnen alle hulp gebruiken!

Naar onze psychologenkringen

Naar onze divisies

Naar ons bestuur