Overzicht opleidingsmogelijkheden

Momenteel biedt geen enkele masteropleiding psychologie een diepgaande specialisatie in de psychodiagnostiek aan. De geïnteresseerde masterstudent en de practitioner kunnen zich wel dankzij de volgende langdurige opleidingen verder specialiseren in de algemene of domeinspecifieke psychodiagnostiek:


Kortdurende opleidingen georganiseerd door de Divisie Psychodiagnostiek


Op termijn hoopt de Divisie Psychodiagnostiek om steun te kunnen bieden aan een aanbod van vormingsinitiatieven als master-classes en trainingen in de psychodiagnostiek, alsook het zelfstandig organiseren ervan. Meer informatie hierover volgt later.


Ondersteuning van vormingen door VVKP & de Divisie Psychodiagnostiek


De Divisie Psychodiagnostiek kan kwaliteitsvolle en relevante vormingen aangaande een psychodiagnostisch thema ondersteunen, mits een gemotiveerd schrijven met een duidelijke beschrijving van de inhoud van de vorming, de spreker(s) en de doelgroep, en een link naar een website of een flyer.

Deze aanvragen worden door de divisieleden en het VVKP-bestuur beoordeeld waarbij de volgende criteria gehanteerd worden: het evidence-based kader van de inhoud van de vorming, de expertise van de spreker(s) en relevantie voor de doelgroep. Een belangrijke bijkomende voorwaarde vormt het aanbieden van een korting bij inschrijving voor VVKP-leden.