Permanente vorming klinische psychodiagnostiek kinderen

Deze opleiding - een tweejarig interuniversitair programma - traint deelnemers in de gespecialiseerde praktische vaardigheden gefundeerd op theoretische modellen nodig voor psychodiagnostische deskundigheid, met aandacht voor de specificiteit van dit proces bij kinderen.

Deze interuniversitaire opleiding (KU Leuven, UGent, VUB) wil beantwoorden aan de toenemende nood aan specialisatie in psychodiagnostiek bij kinderen en adolescenten gezien de toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanwege diverse instanties en zorgverstrekkers. Ze bevordert en traint de integratie van theoretische modellen en gespecialiseerde praktische vaardigheden voor meer psychodiagnostische deskundigheid in het werken met kinderen.

Deze opleiding - een tweejarig interuniversitair programma - traint deelnemers in de gespecialiseerde praktische vaardigheden gefundeerd op theoretische modellen nodig voor psychodiagnostische deskundigheid, met aandacht voor de specificiteit van dit proces bij kinderen.

Meer info over deze permanente vorming