Permanente vorming klinische psychodiagnostiek Volwassenen

Een state-of-the-art trans-diagnostische visie op psychische problemen, en bruikbare methodieken in de klinische praktijk.Word expert in psychodiagnostiek en heb net dat streepje voor op je collega's!

Doelstelling

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties zoals bijvoorbeeld het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het RIZIV, het Ministerie van Sociale Voorzorg, de ziekenfondsen, het gerecht, de verzekeringen,..., psychiaters, psychotherapeuten,... of vanuit de cliënt zelf.

Bovendien wordt psychodiagnostiek in de laatste bepalingen omtrent de gezondheidszorgberoepen omschreven als een essentieel element van de beroepsuitoefening van zowel klinisch psychologen en pedagogen.

 

Visie

De Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek, Optie Volwassenen, vertrekt vanuit de eigenheid van het denken en handelen van de diagnosticus als scientistpractitioner.

 

Ten eerste, blijven we in onze opleiding zowel de descriptieve, categoriale als de dimensionele diagnostiek belangrijk vinden, maar wensen we tegelijkertijd ook de nadruk te leggen op een meer functionele benadering van psychische problemen.

Dit betekent dat we de onderliggende ‘psycho-bio-sociale factoren’ in het psychisch functioneren van de cliënt als uitgangspunt nemen om naar de cliënt en zijn kwetsbaarheden en sterktes te kijken.

 

Ten tweede, is deze opleiding in belangrijke mate gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke inzichten in de onderliggende processen/mechanismen van psychische problemen, zoals beschreven is de RDoC-richtlijnen van het National Institute of Mental Health (NIHM) (Cuthbert & Insel, 2013). Het uitgangspunt van RDoC is een meta-visie omtrent psychische problemen waarbij men voorbij gaat aan een louter descriptieve categoriale of dimensionele diagnostiek en waarbij men inzichten probeert te verwerven in onderliggende trans-diagnostische processen, met oog voor symptoomverschuivingen en fluctuaties.

 

Ten slotte, wordt in de PEV Klinische Psychodiagnostiek de brug gevormd tussen een state-of-the-art trans-diagnostische visie op psychische problemen, en bruikbare methodieken in de klinische praktijk. Er wordt informatie gegeven over de constructie, de selectie en de toepassing van meetinstrumenten om deze dimensies in kaart te brengen.

Meer informatie over deze permanente vorming

Interesse?

KULeuven
2021 - 2023
2000 €