De VVKP informeert haar leden over de nieuwe, wetenschappelijke richtlijnen die uitgevaardigd worden door de diverse adviesorganen. Ze doet dit steeds binnen het principe van "Evidence - Based Psychology".

Dit betekent dat een klinisch psycholoog steeds een integratie maakt van de laatste stand van zaken uit het wetenschappelijk onderzoek, zijn of haar ruime klinische ervaring en de noden van de patiënt en diens omgeving. 

De VVKP rekent op de autonome en kritische scientist - practitioner houding van de psycholoog om elke richtlijn naar waarde te schatten en te integreren in diens klinische praktijk. 

In geen geval kan een wetenschappelijke richtlijn dus vertaald worden in een protocolaire aanpak. 

Richtlijnen

De VVKP tracht relevante richtlijnen voor klinisch psychologen te verzamelen:

Richtlijnen vanuit het KCE

Richtlijnen vanuit de Hoge Gezondheidsraad

Richtlijnen vanuit Vlaanderen