Je krijgt als lid standaard korting op al onze activiteiten. Sommige activiteiten zijn voor VVKP-leden zelfs volledig gratis.

De activiteiten die VVKP zelf organiseert zijn:

  • Jaarlijkse studiedag rond een bepaald thema
  • Jaarlijkse info- en startersdag voor zelfstandig psychologen
  • Diverse infosessies over het beroep
  • Diverse webinars met uiteenlopende gastsprekers

Daarnaast kan je geregeld deelnemen aan gratis vormingsactiviteiten die VVKP organiseert in het kader van wetenschappelijke projecten. Voorbeelden hiervan zijn het Psy4Psy-project, waar je een gratis opleiding tot vertrouwenspersoon kan genieten, en het Insomnie-project, waar je gratis vaardigheden kan leren om andere zorgverstrekkers te trainen in hoe omgaan met slaapproblemen.

Ontdek meer over onze activiteiten

Korting bij andere psychologenverenigingen

Krijg korting op de activiteiten van de andere psychologenverenigingen binnen BFP:

  • VOCAP: Vereniging voor Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie

Naar de VOCAP-agenda

  • VVSP: Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie

Naar de VVSP-website

  • BAPS: Belgian Association for Psychological Science

Naar de BAPS annual meeting

  • EFPA: European Federation of Psychologists' Associations

Naar het European Congres of Psychology

Vormingsactiviteiten door VVKP-partners

VVKP heeft in de loop der jaren partnerschappen afgesloten met een heel aantal vormingsinstellingen in het Vlaamse landschap. VVKP-leden kunnen hierdoor genieten van extra korting wanneer ze deelnemen aan vormingen bij deze partners.

Naar de vormingspartners van VVKP