Over wat gaat het ?

Dit project (van één jaar) wordt nationaal gecoördineerd door de vzw “Un pass dans l'impasse”, in samenwerking met de Vlaamse, Waalse en Brusselse partners.


Een zelfstandige kan genieten van maximum 8 volledig gratis psychologische zorgsessies door een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog. Dit kan ofwel gebeuren indien een zelfstandige rechtstreeks naar de psycholoog stapt, ofwel via een gratis telefonische hulplijn specifiek voor zelfstandigen met psychische noden (0800/300.25) of via een waarschuwingssignaal dat geactiveerd wordt door een zogenaamde verkenner (bijvoorbeeld: zorgverlener, OCMW, advocaten, curatoren, banken, ondernemingsloketten, vakbonden, sociale verzekeringsfondsen, sociale secretariaten, ...).

Als zelfstandig klinisch psycholoog sluit je een overeenkomst met de vzw "Un pass dans l'impasse" en ga je onder meer akkoord met een vast tarief van 61,79 € voor een consultatie. Je beschikt minimum over 3 jaar klinische ervaring, een visum en je dient ingeschreven te zijn bij de Psychologencommissie.

Alle informatie kan je vinden op de website van de FOD Volksgezondheid

Ook de website van het RIZIV biedt een handig overzicht

Hoe kijkt de VVKP naar dit project?

De VVKP werd, samen met de andere beroepsverenigingen, pas op het einde betrokken door de beide kabinetten om feedback te geven op het project, wat reeds klaar was. Een aantal van onze opmerkingen werden weerhouden, zoals de mogelijkheid tot rechtstreekse toegang en een eenvoudigere administratie. Andere van onze suggesties zijn niet weerhouden, zoals onder meer onze bemerkingen wat betreft de gehanteerde tarieven. Er is derhalve geen sprake van een onderhandeld akkoord tussen VVKP en de beide kabinetten welke we vandaag kunnen voorleggen aan het werkveld.

Onze analyse?


Het project houdt duidelijk rekening met een aantal van de fundamentele kritieken op het project rond de eerstelijnspsychologische (ELP) zorg:

  • Zo is het nu wel mogelijk voor een zelfstandige om rechtstreeks naar de klinisch psycholoog toe te stappen
  • Er is geen voorafgaande diagnostische indicatiestelling nodig (enkel het statuut van zelfstandige tijdens de coronacrisis moet aantoonbaar zijn)
  • Men tracht de administratieve lasten voor de klinisch psycholoog zo beperkt mogelijk te houden.

Bovendien voegt men ook een pro - actieve rol toe in de functie van "verkenner", die interessant is. Het houdt in dat we samenwerken met belangrijke actoren rondom de zelfstandige (zoals vb. een boekhouder), die problemen rond het mentaal welbevinden kan detecteren en de zelfstandige begeleiden naar het project toe.

Anderzijds zijn er een aantal kritiekpunten te weerhouden:

  • Het financieel model van dit project valoriseert de klinisch psycholoog en zijn inspanningen op het terrein niet. Het blijft een prestatietarief zonder enige compensatie voor samenwerking, dossierbeheer of andere taken die buiten de consultatie gebeuren.
  • De begeleidingen blijven beperkt tot 8 sessies zonder dat er verdere opvolging gegarandeerd kan worden.

De VVKP heeft haar bezorgdheid geuit dat, gezien de lange wachtlijsten in onze sector, dit aanbod mogelijks onvoldoende zal zijn om collega’s te overtuigen om aan dit project mee te werken.

De samenwerking met de vzw “Un pas dans l’impasse” zullen we moeten afwachten. Het geheel dreigt wat complexer te worden met een extra actor naast de psycholoog en de kringwerking, de andere GGZ-actoren alsook het netwerk geestelijke gezondheid.

Ons advies?


In tegenstelling tot het project eerstelijnspsychologische (ELP) zorg stelt de VVKP zich hier neutraal op. Inhoudelijk zijn er geen belemmeringen voor de klinisch psycholoog (rechtstreekse toegang, therapeutische vrijheid, geen diagnose, etc.). De impact van het project is ook heel beperkt en zal geen consequenties hebben voor de lopende onderhandelingen op het RIZIV. We kunnen echter begrip opbrengen als u de financiële en administratieve randvoorwaarden onvoldoende zou vinden om in te gaan op dit aanbod gezien de huidige belasting in uw praktijk.

Ondertussen blijft de VVKP, samen met UPPCF en de andere stakeholders binnen de transversale overeenkomstencommissie op het RIZIV constructief verder werken aan een goede eerste financiering voor psychologische zorg die ook de klinisch psycholoog waardeert voor het harde werk dat men levert. Wij blijven ook ijveren voor een corona-compensatiepremie voor alle klinisch psychologen, niet enkel voor de collega’s binnen het ELP-project.

File is locked for logged out users

Voorstel tot financiering klinisch psychologische zorg

29-03-21
Koen Lowet

Hoe ziet VVKP de toekomstige financiering van klinisch psychologische zorg?

File is locked for logged out users

Standpunt VVKP tav de financiering eerstelijnspsychologische zorg

09-06-20
Koen Lowet

De eerste financiering eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen bleek een grote teleurstelling voor zowel psychologen als patiënten.