Kringwerking en zorgraden

Samenwerken op lokaal niveau met jouw eigen beroep en andere beroepen

VVKP is trots om penhouder te zijn in het project "Lokale Betrokkenheid zorgberoepen in Eerstelijnszones". Dit project ging 2020 van start om lokale samenwerking te faciliteren. Gefinancieerd door de Vlaamse Overheid, werken de 6 betrokken beroepsverenigingen samen om de lokale kringwerking en de betrokkenheid in de zorgraden te verduidelijken en vooruit te helpen.

Welke beroepsverenigingen werken hieraan mee?

  • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
  • Vlaamse Vereniging voor Logopedie
  • Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten
  • Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen
  • Ergotherapie Vlaanderen
  • Belgische Vereniging der Podologen

Wat willen we bereiken?

Dit project heeft 3 concrete doelen:

1. Lokale samenwerking versterken door kringen

Elke zorgverstrekker is eraan gebaat om samen te werken met collega's uit de regio. Zo kunnen ze van elkaar leren, een groter netwerk opbouwen en steun bij verschillende problemen vinden. Sommige kunnen zo zelfs meewerken aan grotere projecten. 

Met een reeks webinars willen we de zorgverstrekkers steunen op het pad van kringwerking. 

De webinars gaan over:

1. Kringwerking - welke meerwaarde heeft dit voor mij en hoe omgaan met weerstand en loyaliteit

2. Kringwerking - Kwaliteit en vorming

3. Kringwerking - Administratie en communicatie

Lees hier alles over deze webinars

Of bekijk ze meteen op de VVKP youtube-kanaal.

We zullen nu kijken welke obstakels en problemen kringen en zorgverstrekkers ondervinden bij de kringwerking om zo meer gepaste hulp te kunnen bieden en idealiter hun het geschikte advies lokaal te geven.

 

2. De juiste mensen informeren over het werk, de ontwikkelingen en beslissingen van de zorgraad in hun streek.

Hiervoor zullen we een netwerk van betrokken mensen in de zorgraad opstellen en met hun een strategie ontwikkelen om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken.

De volgende stappen van dit doel zullen binnenkort hier uitgelegd worden. Houd de pagina dus zeker in de gaten.

Zit je in een zorgraad en hebt interesse om mee te werken? Dat kan zeker - neem contact op met Ulrike Kool.

3. Samenwerking tussen de zorgberoepen versterken

Als derde doel willen we ook met andere partners op de eerstelijn samen werken. En voor dit lijkt het ons momenteel vooral belangrijk om duidelijke en handige informatie over de stand van de Eerstelijnszones te geven.

Daarom heeft VVKP samen met bovenstaande partners een Webinar op 6 oktober georganiseerd. Hiervoor hebben we verschillende belangrijek stakeholders uitgenodigd zoals Wouter Beke (CD&V) Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Vindt meer informatie over de webinar en inschrijving hier.

(GRATIS) WEBINAR : HERVORMING VAN DE EERSTELIJNSZORG: VERSTERKING OF VERSNIPPERING?

Toelichting rond de huidige innovaties binnen de Eerstelijnszorg (vanuit het perspectief van de overheid én de praktijk) en rond de meerwaarde van de zorgraden binnen de Eerstelijnszones (ELZ).
20:00
Online,
Algemene klinische psychologie

Wil je graag een overzicht van alle nieuws van VVKP?

Bekijk dan deze website 

Of volg ons op Facebook of LinkedIn.