Nieuws

Kom op tegen Kanker lanceert de psychosociale projectoproep aanvullende welzijnsinitiatieven (AWI)

11-05-23

Kom op tegen kanker wil het aanbod voor het welzijn van mensen die kanker hebben (gehad) en hun omgeving verbreden. Daarom wilt KOTK praktische initiatieven die enorm veel kunnen betekenen ondersteunen en financieren. Bekijk de aanvraagcriteria en pitch jouw project!

Aanpassingen ledenprofiel

27-04-23

Het is vanaf nu ook mogelijk om aan te duiden of je geconventioneerd bent door het RIZIV en bij welke aanvullende verzekeringen je een contract hebt. Ga dus naar je ledenprofiel en pas het aan!

Waar moet VVKP voor ijveren in 2024? (Bevraging)

25-04-23

In het kader van haar campagne "Wij behartigen jullie belangen" lanceert de VVKP een bevraging om te weten welke thema's psychologen belangrijk vinden.
We hebben JOUW mening nodig! Vul dus snel deze korte bevraging in!

Federale Ministerraad keurt uitstel van de Professionele Gesuperviseerde Praktijk goed

07-04-23

De goedkeuring van het uitstellen van de Professionele Gesuperviseerde Praktijk is een feit! Bekijk het volledig nieuwsbericht om meer te weten te komen.

VVKP roept op – Geef klinisch psychologen een stem in de ziekenhuizen

29-03-23

Er wordt opnieuw gedacht aan een grondige hervorming van onze ziekenhuizen. VVKP dringt bij alle partners er op aan om ook de klinisch psychologen een gelijkwaardige plek te geven in de nieuwe ziekenhuisorganisatie. Lees hier onze open brief.

Hervorming wet patiëntenrechten

22-03-23

Heb jij ideeën over hoe de wet op patiëntenrechten hervormd moet worden?
Dan kan je die tot 18 april insturen naar het kabinet Vandenbroucke!

VVKP steunt hervormingsplannen Psychologencommissie

01-03-23

Alle psychologenverenigingen vertegenwoordigd in de Psychologencommissie, namelijk Appsy, BFP (BAPS,UPPCF, VOCAP, VVKP en VVSP) en UPPsy – BUPsy hebben hun akkoord gegeven voor de hervormingsplannen van Minister Clarinval voor de Psychologencommissie.

Terugbetaling Psychologische Zorg voor Ambtenaren

01-03-23

BOSA kondigt terugbetaling van psychologische begeleiding voor haar ambtenaren aan. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid rond het initiatief.

Advies over Elektronisch Patiëntendossier

23-02-23

Op 9 februari is de laatste versie gepubliceerd van het advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen (FRGGZB) omtrent het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).
In dit advies wordt er gekeken naar de principes, mogelijkheden en beperkingen van een EPD voor Klinisch Psychologen (KP) en Klinische Orthopedagoog (KO).

Aanvraag gratis sociaal tolk

14-02-23

Van 15 februari tot 15 juni 2023 kunt u gratis een tolk inschakelen voor gesprekken met patiënten en naasten. Het project is bedoeld voor alle patiënten in Vlaanderen die baat kunnen hebben bij taalondersteuning. Alle ziektebeelden komen dus in aanmerking. Samen maken we een toekomstige financiering van sociaal tolken in de zorg mogelijk.