18-06-20
Algemeen belang

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten hebben heel wat nationale en internationale psychologenverenigingen een verklaring afgelegd. Zowel vanuit onze deontologische code als vanuit ons wetenschappelijk onderzoek voelt de VVKP zich sterk verbonden met alle actoren die zich inzetten voor het waarderen van diversiteit en het bestrijden van ongelijkheid in de maatschappij.

De VVKP uit zijn solidariteit met al diegenen die pijn voelen en rechtvaardige woede uiten over raciaal onrecht. Ze sluit zich aan bij diegenen die zich inzetten voor het waarderen van diversiteit en het bestrijden van ongelijkheid in de maatschappij. 

De recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten hebben een schokgolf aan emoties, verontwaardiging en wereldwijd protest met zich meegebracht. Het buitensporig politiegeweld tegen George Floyd in de VS, raakt mensen over de hele wereld. Het is niet moeilijk om de geuite woede als gevolg van langdurig, herhaaldelijk onrecht en gevoelens van machteloosheid te begrijpen. Dit alles stelt ons als vereniging, als discipline, als beroep, maar ook als individueel psycholoog, voor een dringende en belangrijke uitdaging. Ongelijkheden in de samenleving spelen op zeer verschillende manieren mee in ons beroep als klinisch psycholoog. 

Naar de verklaring