10-09-20
Preventie

Op de werelddag suïcidepreventie dragen wij onze pin en hopen zo het thema van zelfdoding meer bespreekbaar te kunnen maken.

De VVKP antwoordde positief op de oproep van het VLaamse Expertisecentrum SuïcidePreventie (VLESP), het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Als partnerorganisatie dragen alle leden van het bestuur de pin. 

Samen kunnen we zelfdoding voorkomen #wspd #suïcidepreventie - https://zelfmoord1813.be/wspd